“Dags att stå upp för den kompetens vår bransch besitter”

Det är dags att börja se den nytta vi rådgivare i sponsrings- och eventbranschen faktiskt åstadkommer. Därmed är det också på tiden att vi för evigt överger begreppet event för något annat. Det menar Johan Gronowitz, vd och grundare av byrån We Are More.

 

– När rådgivning fungerar som den ska leder det till högre return on investment, ROI, och är ett viktigt inslag i kundens verksamhet. Av den anledningen är det viktigt att vi rådgivare har den status som vi faktiskt förtjänar, säger Johan Gronowitz, vd och grundare av byrån We Are More.

Johan tycker att det är dags att vi för evigt måste överge begreppet event för något annat – något som på ett bättre sätt ger en hint om komplexiteten bakom ett framgångsrikt varumärkesbyggande.

 

– På samma spår kan vi också diskutera skillnaden mellan information och kommunikation. Slutsatsen är dock densamma – för att ett varumärke ska lyckas nå önskad position så krävt ett aktivt görande i kombination med kompetens och skicklighet, förklarar Johan och fortsätter;

 

“Ge branschen det nivålyft den så väl förtjänar”

 

– Du måste walk the talk – vissa företag klarar det utmärkt på egen hand men för de som inte gör det spelar vi rådgivare en viktig roll.

Därför menar också Johan att det är viktigt att branschen tillsammans står upp för den kompetens man besitter.

– Det första steget är att du som rådgivare våga känna en stolthet i det du gör i kombination med kurage och integritet. Detta för att ge branschen det nivålyft den så väl förtjänar, säger Johan.

Han vill dock vara tydligt med att det är inte är kundernas ansvar att rådgivare får det förtroende de förtjänar – detta förtroende ska enbart baseras på den affärsmässiga betydelsen som det kommunikativa innehållet har för i princip alla näringsdrivande verksamheter.

– Det är lägstanivån i vår egen bransch som avgör det, förklarar Johan.

För att nå dit ser Johan att det är dels är hårt arbete som gäller, och dels en anpassning efter att medvetenheten blir större – något som även speglar det generella samhällsklimatet.

– En följd av denna ökade medvetenhet är att kampanjer ersätts med mer kontinuerligt arbete. Tillfällen ersätts därmed av kontinuitet och större och bredare anslag. Med andra ord, även kunden börjar bli medveten om att ett enstaka event i sig självt sällan leder till guld och gröna skogar, avslutar Johan.