Hållbara Evenemang

Här finner du stöd, checklistor och tips för att kunna jobba med hållbara evenemang.

 

Stockholm stad har tagit fram hållbarhetsguiden för att inspirera till att skapa hållbara evenemang och underlätta arbetet med planering, genomförande och avslut. Den utgår ifrån Stockholms stads vision och styrdokumentet Stockholms stads program för evenemang och är en vidareutveckling av ISO-standarden 20121, Ledningssystem för hållbara evenemang.

Guiden kan läsas i sin helhet eller som respektive del:

  • Den första delen guidar dig via tre steg – planering, genomförande och uppföljning – till att skapa ett hållbart evenemang och innehåller också en checklista.
  • De andra två delarna fördjupar och förklarar och ger förslag på åtgärder för hållbara evenemang.

Behöver du stöd och hjälp med att komma igång, besök: hallbartevenemang.se – Ett webbaserat verktyg framtaget av Effort för dig som vill arrangera mer hållbara möten, konferenser, festivaler, konserter, kongresser, idrottsevenemang mm.

Läs även Riksidrottsförbundets 46 aspekter av hållbarhet i idrottsevenmang: hallbaraidrottsevenemang.se/