Hållbara Evenemang

Här finner du stöd, checklistor och tips för att kunna jobba med hållbara evenemang.

Hållbarhet i alla led

Att arbeta hållbart när du arrangerar ett evenemang är något som bör vara en självklarhet i så många led som möjligt.

Stockholm stad har tagit fram hållbarhetsguiden för att inspirera till att skapa hållbara evenemang och underlätta arbetet med planering, genomförande och avslut. Den utgår ifrån Stockholms stads vision och styrdokumentet Stockholms stads program för evenemang och är en vidareutveckling av ISO-standarden 20121, Ledningssystem för hållbara evenemang.

Guiden kan läsas i sin helhet eller som respektive del:

  • Den första delen guidar dig via tre steg – planering, genomförande och uppföljning – till att skapa ett hållbart evenemang och innehåller också en checklista.
  • De andra två delarna fördjupar och förklarar och ger förslag på åtgärder för hållbara evenemang.

Läs även Riksidrottsförbundets 46 aspekter av hållbarhet i idrottsevenmang: hallbaraidrottsevenemang.se/

 

SES Hållbarhetspolicy för Gyllene Hjulet

Sponsrings & Eventsveriges branschgala Gyllene Hjulet ska vara en förebild för branschen kring hållbarhetsfrågor och inspirera andra att jobba med hållbarhet kopplat till evenemang. Gyllene Hjulet ska därför vara ett så hållbart evenemang som möjligt utifrån de förutsättningar som finns.

Tillsammans med våra partners ska vi efter bästa förmåga se till att evenemanget ska arbeta hållbart i alla dimensioner och minimera negativ miljöpåverkan. Som stöd i hållbarhetsarbetet använder vi i planeringsverktyget Hållbart Evenemang.

Som arrangör bakom Gyllene Hjulet ska vi:

  • Uppmuntra partners och leverantörer till att agera hållbart
  • Servera vegetarisk mat i så stor utsträckning som möjligt.
  • Minimera engångsartiklar
  • Underlätta för besökare att ta sig till och från evenemanget på ett klimatsmart sätt.
  • Engagera personal under evenemanget genom att utbilda och informera.
  • Se till att det som händer på scen genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv

 

Hållbart evenemang

Som hjälp i vårt arbete har vi under 2019 tagit stöd utav Greentime och arbetat i verktyget Hållbart Evenemang. Verktyget hjälper oss att planera evenemanget med hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter och hjälper oss att få en tydlig struktur i detta arbete. Verktyget är kopplat till FN:s Globala Mål, Agenda 2030.

Under 2019 lanserades certifieringen Hållbart Evenemang som Greentime står bakom med många års erfarenhet av hållbarhetsfrågor inom branschen. Kriterierna för certifieringen är framtagna av branschen. Gyllene Hjulet har som mål att bli certifierade
och under 2019-års gala kommer en extern revisor att säkerställa att vi faktiskt arbetar som vi beskrivit ut ett hållbarhetsperspektiv. Vi ser fram emot protokoll med iakttagelser och förbättringsåtgärder så att vi tillsammans med våra leverantörer kan få möjlighet att bli ett hållbart evenemang!

Mer om planeringsverktyget och certifieringen läser du på: hallbartevenemang.se