Musikanvändning

Det här gäller.

Frågor & svar om Stim & Sami

När en eventbyrå arrangerar evenemang med live- eller bakgrundsmusik är byrån i regel ansvarig för att se till att rätt avgifter betalas in till Stim och Sami. Detta gäller även när publiken är begränsad till anställda på ett företag eller i en organisation. Licens hos Stim behövs alltid, både för liveframträdanden och bakgrundsmusik. Har man inspelad musik, från t.ex. CD, dator, TV eller streamad musik behövs dessutom ett avtal hos Sami.
Läs mer om priser och särskilda villkor för musik i event här. 

Här är svar på några vanliga frågor som inkommit till Stim och Sami gällande avtal för musikanvändning vid till exempel event. Är du osäker på vad som gäller är det bästa att kontakta Stim eller Sami.

Vad är skillnaden mellan Stim och Sami?
Stim och Sami företräder olika rättighetshavare. Stim hanterar musikrättigheter och betalar ut ersättning till låtskrivarna, men även musiker och artister har rätt att få ersättning när musiken spelas och deras rättigheter hanteras av Sami. Som musikanvändare, när du spelar musik i din verksamhet, behöver du ett avtal med Stim och ett avtal med Sami.

 

Måste låtlista redovisas vid liveframträdanden?
Eventarrangören ska redovisa låtlista från liveframträdanden till Stim om det är utländska artister/band, eller om det är konstmusik (tidigare ibland kallad ”seriös musik”) som framförs. Använder man endast inspelad musik behöver man inte rapportera in någon låtlista, utan redovisar istället antal besökare/gäster.
Hur regleras avtalen i de fall då kunden/beställaren av eventet har egen licens hos Stim/Sami? Kan dessa kunder förhandla om sina avtal för att slippa betala dubbelt?
Sami och Stim har avtal för arbetsplatsmusik för företag med fler än 40 anställda. Om eventet hålls i företagets egna lokaler behövs inget ytterligare avtal tecknas av eventbyrån. Hålls eventet utanför företagets lokaler gäller inte arbetsplatsavtalet, och då ansvarar eventbyrån för att teckna nödvändiga avtal.
Annan medverkande eventarrangör har egna avtal med Stim/Sami, kan de betecknas som arrangör av eventet och vi som produktionsbolag?
Om det är flera eventföretag involverade i ett och samma event räcker det att ett av eventföretagen tecknar avtal och betalar musikavgiften till Stim respektive Sami.
Eventet arrangeras hos en restaurang som har licens hos Stim/Sami, vad gäller då?
Det beror på hur avtalet ser ut. Om restaurangen har ett avtal som omfattar alla dagar och såväl bakgrundsmusik som diskotek eller live och om det är aktuellt så behövs ingen ytterligare licens om restaurangen redovisar det.
Vad gäller om man gör ett event i ett köpcentrum, som t.ex. Nordstan i Göteborg? Där passerar 100 000 människor varje dag. Hur beräknar man avgiften och vem tecknar licensen?
Även om företagarföreningen har ett avtal för bakgrundsmusik på köpcentrets allmänna ytor ska eventbyrån/arrangören teckna eget avtal för sitt event och betala musikavgift till Stim och Sami för en uppskattning av antal besökare till eventet.
Har större konsertanläggningar, som t.ex. Stora scenen på Skansen, egna avtal som eventbyråerna kan arrangera inom?
Skansen har ett avtal med Stim gällande liveframträdanden, däremot finns inget avtal med Sami för till exempel bakgrundsmusik i samband med konserter. Det är konsertarrangören som är ansvarig att teckna sådant musikavtal. Vill man vara helt säker på vad som gäller är det bästa att höra med Stim/Sami i varje enskild arenas fall.
Kan en eventarrangör teckna fast avtal på samma sätt som stora företag?
Detta är en fråga som bedöms från fall till fall men generellt gäller att samtliga företag inom en bransch behandlas lika. För eventbyråer är det i regel inrapportering av enskilda event som gäller.
Hur gör man med offerter som tecknats under 2017 men gäller event som genomförs under 2018?
När musiken spelas styr. Om musik spelas på ett event under 2018 så ska musikavgift för 2018 betalas.
Om en eventarrangör tar in en teater- eller dansgrupp som har egen musik, vad gäller då?
Det är eventarrangören som är ansvarig för all musik som spelas på eventet. Om inhyrda grupper framför egen livemusik så behövs inget avtal hos Sami, men eventarrangören ska ha avtal hos Stim. Om inspelad bakgrundsmusik förekommer så ska arrangören betala avgift även till både Sami och Stim.
Hur bedöms utomhusevent, till exempel ett större event i Kungsträdgården i centrala Stockholm?
Det beror på vad det är för typ av event. Är det en festival så ska särskilt avtal för marknader och festivaler tecknas av arrangören till ”paraplyevenemanget”. Uppskattning av publikmängd redovisas, tillsammans med ev. entréavgifter.
Finns det något kostnadstak för licensavgifter för publika events?
Nej, varken Stim eller Sami har något kostnadstak.
Vår kund är med som sponsor på en musikfestival och man har en egen DJ på sin eventyta. Det rör sig 20 000 besökare på området och endast en del av dessa har tagit del av musiken på vårt område. Ska vi teckna licens för detta och hur ska vi i så fall räkna?
För marknader och festivaler har Stim och Sami särskilda avtal och då är det arrangören av marknaden eller festivalen som är ansvarig för att teckna dessa.
Behöver jag en Stimlicens när jag använder Spotify i min verksamhet?

Ja, det behöver du. Licensen med Stim ger dig rätten att spela upp musik offentligt, för dina kunder t ex. Det tillståndet ingår inte i ditt avtal med Spotify. Kom ihåg att du behöver Spotifys tjänst för företag, Spotify Business, när du har en verksamhet.

 

Får man låna några sekunder eller några takter från en låt utan tillstånd?

Nej, det är inte tillåtet. Man får inte låna någonting ur ett skyddat verk utan tillstånd från den som har rättigheterna till låten. Det är inte heller tillåtet att sampla exempelvis ett trumljud utan tillstånd från den som äger inspelningen. Sök gärna i Stims register för att se vem som äger rättigheterna till den låt du vill använda. Notera att du behöver en inloggning till Mina Sidor för att söka på egen hand.

Om du ska använda musiken i samband med en bild- eller filmsekvens så kan du vända dig direkt till NCB, Nordisk Copyright Bureau, för att skaffa en så kallad synkroniseringslicens.