Den Enda Frukosten

Ciceron Group (Ciceron International AB), MediaTec och Grand Hôtel.

Enda Frukosten kombinerade top-of-the line teknik, video- och ljudproduktion, uppträdande och servering som alla knöts samman i en inspirerande berättelse om vad ett event kan och bör vara. En helhetsupplevelse som gav avtryck genom att regissera alla delar till att förstärka varandra, överraska gäster genom uttänkt dramaturgi och aktivera alla sinnen. Resultatet blev en lovordad upplevelse bland erfarna eventbeställare och producenter samt en rad nya förfrågningar och affärer över förväntningar.