Just Arrived – Vi är här nu

PS Communication

Vi skapade en mötesplats mellan nyanlända och arbetsgivare. Genom att välja en så publik och relevant plats som Stockholms Centralstation ville vi även fånga allmänhetens uppmärksamhet för att skapa intresse för Just Arrived. Mötet var i centrum och alla förbipasserande bjöds in till dialog. Interaktionen mellan nyanlända och företag och politiker låg till grunden för riva barriärer och öppna upp för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.