Med kniven mot strupen

Eventyr och Livsmedelshandlarna

Var 15:e sek. stjäls en vara i Svenska livsmedelsbutiker. Stölderna kostar handlarna över 6 mdr/år, 2/3 anställda upplever sig vara hotade på jobbet och mer än 1/2 polisanmälan läggs ned på grund av resursbrist. Livsmedelshandlarna startade initiativet Tryggarematbutiker för att hjälpa sina medlemmar och branschen. Eventyr har med en bred kommunikationsstrategi, starka upplevelser och smartare kommunikation bidragit till att LMH nått samtliga mål inkl. motioner till Riksdagen för en ny lagstiftning.