PU:REST – en öl bryggd på återvunnet avloppsvatten

BCW

Världen hotas av vattenbrist, men redan idag finns det tekniker för att rena avloppsvatten så det blir lika rent som dricksvatten. För att slå hål på fördomarna och få fler att upptäcka att avloppsvatten kan bli framtidens njutning, slog sig IVL Svenska Miljöinstitutet ihop med Nya Carnegiebryggeriet och Carlsberg och tog fram PU:REST – Sveriges första öl bryggd på renat avloppsvatten. Ölet lanserades på bryggeriet, smaka på Stockholm och i Almedalen och PU:REST spred sig över hela världen!