SEB Vision Refresh

Minnesota Communication och SEB

Den 14 december genomförde SEB sannolikt det största interna eventet under 2018 med 6.351 deltagare både fysiskt och digitalt från Arenastaden. Vision 2025 Refresh syftade till att presentera och involvera alla medarbetare i den nya affärsplanen och strategin för 2019 – 2021. Lösningen blev en integration av digitala lösningar och ett öppet mötesformat likt Almedalen som bygger på det egna engagemanget och flexibilitet. 89% gav toppbetyg och eventet fick ett kvalitetsbetyg på 4,5 av totalt 5.