SJ - WOW

Passion Lab och SJ

Det långsiktiga sponsorskapet med WoW har varit en viktig stöttepelare i SJ:s utmaning att – trots ökad konkurrens – befästa sin ställning på den prioriterade tåglinjen Sthlm-Gbg. Genom ett nära samarbete med WoW har SJ kommit att uppfattas som en integrerad och uppskattad del av festivalen.

Sponsorskapet har erbjudit möjligheter att både bygga varumärke i e prioriterad målgrupp ”miljömedvetna unga vuxna” och dessutom att driva försäljning, både direkt kopplat tillfestivalen och på längre sikt.