Framtidens Äldreomsorg

Atea Sverige och Minnesota Communication

Montern “Framtidens äldreomsorg” har varit en viktig komponent i att förmedla budskapet om att innovativ teknik behövs för att lösa framtida välfärdsutmaningar i Sverige. Den har på ett tydligt, kreativt och innovativt sätt lyft såväl problem som lösning och genom interaktiva moment varit både utbildande och inspirerande för de flera tusen besökare som under två månader upplevt den på plats på eventet.