Pantamera & Svensk Innebandy

Returpack, Svenska Innebandyförbundet och Lundberg & Co

Pantamera har via sitt långsiktiga samarbete med Svensk Innebandy lyckats nå den målgrupp som är minst duktiga på att panta, de unga vuxna. Samarbetet har bidragit till att den genomsnittliga pantningsgraden för unga vuxna har stigit med ca 5% under perioden. Pantamera är numera en väletablerad aktör inom Svensk Innebandy och marknadsundersökningar visar att Pantamera är en mycket populär och uppskattad sponsor. Långsiktigheten i samarbetet har varit en avgörande faktor för framgången.