TUR2019

Creative Meetings, PwC

Hela TUR2019 gick i hållbarhetens tecken med minimalt klimatavtryck. Från start till mål anpassades och utvecklades upplägget för att omsätta hållbarhetspolicyn till verklighet. Kronan på verket blev projektet 8.000 timmar – vilket alltså handlade om att PwCs medarbetare denna dag avsatte 8.000 arbetstimmar för att skapa samhällsnytta. Och samhällsnytta skapades – samtliga ovan nämnda aktiviteter med tillhörande utfall utgör ett fantastiskt resultat. I de anonyma digitala mätningar som utfördes efter eventet påvisades vidare bland annat att deltagarna till 86% ansåg att eventet bidragit positivt till deras förståelse för hur PwC arbetar för ett hållbart samhälle. Målet uppnått!