BK Häcken

Vinnare årets lokala rättighetsinnehavare

BK Häcken & Rättighetsbyrån

BK Häcken har på ett strukturerat sätt utvecklat sitt sponsorerbjudande utifrån företagens behov. Hos BK Häcken ligger inte fokus på exponering och kommunikation – BK Häckens sponsorer söker kontakter med andra företag. Inte mindre än 6 nätverksformat har därför utvecklats vilket årligen genererar nya kontakter och 300 miljoner SEK i nya affärer mellan sponsorföretagen. Sponsorerna har med åren blivit mer och mer nöjda och sponsorintäkterna har ökat med 400 procent under de senaste 10 åren.

 

Juryns motivering

 Ett väl bearbetat projekt där man tagit sponsorskapet till en ny nivå och lyssnat på sponsorernas behov. Detta har resulterat i ett spännande och nytänkande grepp att se sponsorskap i klubben som ett nätverk för lokala företag. Att trycka på affärsmässigheten i ett sponsorskap har givit klubben en ekonomisk långsiktighet som inte enbart påverkas av fotbollsframgångarna.