Polarbröd - Välkommen ut!

Vinnare i Årets bästa Sponsring

Heja! & Polarbröd

Gyllene Hjulet består av 15 kategorier. Här hittar du all information om respektive kategori och hur man går tillväga för att tävla.

Polarbröd värnar om vår miljö och vet att fika smakar ovanligt gott utomhus. Hur kan vi inspirera barnfamiljer att vistas mer ute? Genom samarbete med föreningar som har naturen som arena!

Med ett smart sponsringskoncept skapade vi prova-på-dagar för tusentals nyfikna barnfamiljer. Engagemanget var stort och stärkte inte bara Polarbröds varumärke, det hjälpte också föreningarna att få nya medlemmar. Tillsammans har vi skapat goda stunder i naturen och lagt grunden till nya vanor i framtiden.

 

Juryns motivering

Med en röd tråd från början till slut har projektet överpresterat på alla variabler i angivna mål. Med ett innovativt plattformstänk kring sponsorskap har man vänt den traditionella sponsringen och på så vis nått ut ännu bredare. Projektet har resulterat i en imponerande utveckling av ambassadörskap, en mycket fin interaktion med målgruppen och dessutom har man lyckats nå en positiv beteendeförändring.