XL-BYGG ON TOUR med Take the Lead

Vinnare Årets Event B2B

Nine Yards & XL-Bygg

Behoven av att kunna kvantifiera företags investeringar ökar allt mer på en hårt konkurrensutsatt marknad. Med konceptet Take the Lead gick vi från traditionella mässor med kvantitet i fokus till kvalitativa, affärsdrivna möten med mätbart resultat, på riktigt!

Med hjälp av 13 försäljningschefer hos XL-BYGG´s leverantörer samlade vi in historisk data kring försäljningsvärde och konverteringsgrader. Efter utbildning och coachning av leverantörerna skapades ett fantastiskt resultat!

 

Juryns motivering
Med en nydanande lösning för denna bransch och i detta sammanhang, har man lyckats skapa affärsnytta med en resultatuppfyllnad på flera hundra %. Man har gått från traditionella mässor med kvantitet i fokus till kvalitativa, affärsdrivna möten med tydligt mätbart resultat.