Drygt sex av tio globala annonsörer planerar att öka sina investeringar när det kommer till influencer-marknadsföring under de närmaste 12 månaderna, visar en rapport från World Federation of Advertisers, WFA. Undvik risker genom att arbeta med ambassadörer. 

Influencer-marknadsföring beräknas ha växt med 35 procent 2017, och omsatte i fjol runt 650 miljoner kronor i Sverige. Influencers har blivit en allt naturligare del i marknadsföringsmixen hos många annonsörer och har etablerats som en kanal. Enligt en ny rapport från World Federation of Advertisers, WFA, planerar dessutom drygt sex av tio (65 %) globala annonsörer att öka sina investeringar på influencer-marknadsföring de närmaste 12 månaderna (ökningarna uppskattas vara mellan 10-100 %). 30 procent svarar att investeringarna kommer ligga kvar på samma nivåer.

Främsta målet med investeringarna svarar annonsörerna är för att öka varumärkeskännedomen (86 %), nå nya målgrupper (74 %) och få fler att förespråka ens varumärke (69 %).

Instagram är den populäraste kanalen för samarbeten i där samtliga annonsörer i undersökningen använder kanalen idag, följt av Facebook (85 %), Youtube (67 %), Snapchat (44 %) och Twitter (33 %).

På frågan hur viktigt influencer-marknadsföring kommer vara i framtiden för ens varumärke svarar 64 procent att det kommer att vara än viktigare, 32 procent svarar att det kommer vara lika viktigt som idag.

Men, i undersökningen framkommer också att det finns en del utmaningar med att arbeta med influencers. Största utmaningen är bristen på redaktionell kontroll och därmed risk för varumärkets rykte (42 %), 38 procent svarar att influencers har en bristande efterlevnad av regler/normer och 33 procent svarar att den största utmaningen är bristen på transparens och insyn.

– För att undvika riskerna argumenteras det att bästa sättet att jobba med influencers är långsiktiga samarbeten. En vanlig fälla är att bara “vilja testa lite” tillsammans med någon cool influencer. Du kan hoppas på stordåd – men influencer marketing som enskild insats kommer aldrig att ge lika bra resultat som om du arbetar med det långsiktigt. Först då har influencer marketing kapaciteten att ta din marknadsföring till nya nivåer. Det innebär återkommande inlägg och ett ambassadörskap som sträcker sig över en längre tid. Detta skapar större trovärdighet samtidigt som upprepat budskap påverkar bättre, säger Victoria Jansson, kommunikationsanvarig på SES.

– Vi har sett många fina resultat som kommit fram genom arbetet med ambassadörskap, bl.a. har flera case belönats i Gyllene Hjulet under tävlingskategorin Endorsement som belönar projekt utifrån hur väl associationen med personen/personerna har bidragit till att öka attraktionskraften hos varumärket, produkten eller tjänsten.

Ta del av hela undersökningen härwfa_influencermarketingsurvey_26.6.18

Foto: Livejuryn, Gyllene Hjulet 2018. Tema Endorsement.