“Vi sponsrar Stockholm Halvmarathon som sker på den infrastruktur vi är med och skapar”

Hon tror på och brinner för att arbeta med sponsring som strategiskt verktyg. Enligt henne handlar det om att att älska jobbet och aldrig sluta drömma och fantisera om nya lösningar som gör folk glada. SES har träffat Carmen Wargborn på Ramboll som berättar om deras sponsorskap kring det stundande Ramboll Stockholm Halvmarathon – där de även lanserar en helt ny, kanske världsunik, upplevelse för löparna.

Hej Carmen! Vem är du och vilken är din roll på företaget?
– Jag arbetar med varumärkesupplevelsen på Ramboll i Sverige sedan två år tillbaka. Ramboll är en ledande teknikkonsult och samhällsplanerare med en global verksamhet. En viktig del av vår kommunikation handlar om att stärka varumärket och tydligare kommunicera värdet av det vi gör. Det är ett arbete som sker både internt bland våra 2000 kollegor i Sverige och externt genom till exempel sponsring, event, mässor och employer branding.

 

 

Carmen Wargborn på Ramboll

 

Berätta kort om hur Ramboll jobbar med sponsring!
– När jag kom till Ramboll för två år sedan hade företaget ingen erfarenhet av att arbeta med sponsring som strategiskt verktyg för att bygga varumärke. Men vi satte förstås genast igång, då detta är något jag verkligen tror på och brinner för.

– För att positionera Rambolls varumärke brett i Sverige valde vi att gå in i löpning som första projekt. Löpning är den största svenska folksporten där 40 procent av befolkningen identifierar sig själva som löpare.Vi ville engagera oss i en tillgänglig, demokratisk och bred sport där människor är delaktiga och vi kunde bidra med värde och samtidigt främja folkhälsan. Ramboll planerar framtidens hållbara samhällen, och hållbara samhällen börjar med hållbara människor. Som första steg på den här resan blev vi titelsponsor till Stockholm Halvmarathon 2018 som sker på den infrastruktur vi är med och skapar. Våra kollegor utvecklade dessutom en app, ShapeRunner, som bidrar till roligare löpträning för hela Sverige. När vi arbetar med sponsring tänker vi alltid på tre delar;

1) Bygga/positionera varumärket
2) Stötta affären (ofta som en konsekvens av nummer ett)
3) Bidra till intern stolthet, internt engagemang

 

 

Varför väljer ni att arbeta med sponsring som metod?
– Jag har arbetat med sponsring för att bygga och positionera varumärken i över 10 år, och det råder för mig ingen tvekan om att det är ett oerhört effektivt sätt att nå fram till valda målgrupper jämfört med traditionell marknadsföring. Det här visar också statistiken, tittar man på stora reklamkakan ser man hur upplevelse- och intressebaserad kommunikation ökar år för år i Sverige. Att bygga långsiktiga relationer med företagets målgrupper blir bara viktigare och viktigare, och då krävs det en dialog mellan sändare och mottagare. Den här dialogen är möjlig i mycket större utsträckning när man arbetar med sponsring och event som metod, jämfört med till exempel radio eller annonsering.

Hur ser det kommande året ut kopplat till era sponsringssatsningar?
– Vi arbetar långsiktigt med våra sponsringsprojekt. Därför kommer vi att vara kvar inom svensk löpning under de kommande åren. Det finns väldigt många spännande möjligheter här som ett företag inom samhällsbyggarbranschen kan utforska. Vi vill bidra med nya upplevelser och värde till löparsverige framöver. Redan nu den 7 september på Ramboll Stockholm Halvmarathon kommer vi att presentera en helt ny, kanske världsunik, upplevelse för löparna, då vi kopplar ihop vår app ShapeRunner med loppet. Vi vill att all sponsring som vi ägnar oss åt ska bidra med värde på riktigt till de målgrupper vi sponsrar, precis som våra projekt bidrar med värde till människor.

Kan du avslöja några nya samarbeten?
– Nej inte i dagsläget. Vi får mängder av förfrågningar varje vecka, men det är viktigt för oss att känna att vi kan göra en positiv skillnad med den kunskap vi besitter som företag. Våra kollegor och deras kompetens och intressen måste komma till användning för att skapa nytt eller mer värde för en målgrupp. Annars tackar vi konsekvent nej. Det är viktigt för oss att kopplingen till vår affär känns naturlig och relevant mellan oss som företag och det projekt vi går in i, och att vi kan bidra med värde på riktigt.

Hur ser du på jämställd sponsring?
– Jämställdhet är en självklarhet för oss, i allt vi gör. All vår kommunikation ska vara jämställd och inkluderande. Vi tänker jämställdhet i alla sammanhang och då är det självklart för oss att även göra det när det handlar om sponsring. Vi valde löpning för att alla kan vara med oavsett förutsättningar. Löpning behöver inte vara en dyr sport, det enda du behöver är ett par bra skor. Du kan vara med på olika nivå, allt efter erfarenhet och ambitionsnivå.

Tror du sättet företag, inklusive Ramboll, arbetar med sponsring kommer att se ut annorlunda i framtiden?
– Ja det tror jag, och det märker man också om man till exempel studerar de vinnande casen i Gyllene Hjulet några år tillbaka i tiden. Relevans mellan sponsor och målgrupp, och att man som sponsor faktiskt bidrar med ett värde som målgruppen vill ha, är en utgångspunkt numera – inte ett mål. De som inte redan tänker så, kommer att göra det snart.

– Vi har också en snabb och stor omställning på gång med Gen Z och Alpha Kids. Unga människor idag förhåller sig till teknik på ett helt annat sätt än vi gör som är lite äldre. Jag är själv 42 år och inser att min åttaåring har mycket att lära mig när vi sitter ner med varsin mobil eller surfplatta. Här gäller det att hålla så jämna steg som det bara går med den blixtsnabba teknikutvecklingen för att kunna förutse och svara på dagens och morgondagens behov. Sen vill jag ändå avsluta med att säga att ett stort sinne för kreativitet och fantasi aldrig kommer att bli omodernt. I slutändan handlar det om innovation och att kunna lansera den där nya, fantastiska idén som tar målgruppen och branschen med storm. Inga maskiner eller robotar kommer att kunna lösa det, utan det handlar om att älska det här jobbet och aldrig sluta drömma och fantisera om nya lösningar som gör folk glada!