”- Man måste våga utmana gamla sanningar och tänka nytt, så även när man skapar interna konferenser.”

Intervju med vinnarna av Gyllene Hjulet 2018 i kategorin Årets Interna Event

 

Hallå där Christoffer Ramfors, strateg och partner på Minnesota.

Interna konferenser handlar ju ofta om att samlas kring gemensamma värderingar, informera om stora förändringar och bidra till intern kunskapsöverföring. Det är ju ett oerhört stort förtroende man får som byrå att få arrangera ett internevent hos ett företag.

Ni kammade hem segern i Årets interna event i Gyllene Hjulet, ett event som ni gjorde för SEB berätta lite kort om uppdraget?

För att få en förståelse för vårt uppdrag och lösning måste vi nästan börja med att blicka tillbaka till hösten 2015 då SEB lanserade sin vision 2025 – Att leverera service i världsklass till våra kunder. Med utgångspunkt i den formulerades den framtida strategin och fokusområden. Ambitionen är att åstadkomma verkligt kundfokus i en digitaliserad värld. För att SEB ska lyckas krävs nya arbetssätt, förändrad kultur och ledarskap, samt ett tydligt kundfokus. För att realisera och aktivera visionen har vi genomfört två stora globala möten där all personal medverkat, såväl fysiskt på Waterfront med ca 3.000 deltagare som digitalt via livestreaming för övriga 12.000 medarbetare i Sverige och övriga världen.

Vårt vinnande bidrag är från deras Globala Management Conference 2017 där 500 nyckelpersoner inom SEB deltog ute på Clarion Hotel Arlanda. Temat ”New ways of working” bottnade i insikten att transformeringen inom banksektorn går väldigt snabbt och ställer helt nya krav. Man måste våga utmana gamla sanningar och tänka nytt, så även när man skapar interna konferenser. För att lyckas måste man skapa en möteskultur som tillvaratar engagemanget och kraften hos medarbetarna. Konceptet och lösningen med Mbox och Open Space Technology visade sig bli en riktigt succé.

Vad var syftet och målet?

Syftet med konferensen var att skapa en gemensam syn hos medarbetarna på visionen, framtida inriktning och mål för SEB. Skapa ett fundament för ökat samarbete och engagemang inom banken och lägga grunden för ett nytt och bättre sätt att arbeta som bidrar till ökad innovation inom SEB. Vårt mål med konferensen var att 100% av deltagarna skulle känna att det är värt att medverka.

Vilken var den största utmaningen genom projektet?

Utmaningen i detta projektet handlade främst om att våga och verkligen vilja förändra. Tack vare vårt långa samarbete med SEB lyckades vi få dem att våga kasta agendan och istället låta deltagarna styra innehållet och hålla ”låda”. Det roliga med lådan var också att den tog avstamp i den visuella identiteten och logotypens kubistiska form, likt en låda. I början av konferensen fick lådan tjäna som stol för att senare utnyttjas som ett kreativt workshopmaterial och kommunikativt verktyg.

Konceptet Mbox är baserat på Open Space teknologin som helt och hållet bygger på det egna engagemanget och ansvarstagandet med hjälp av fyra principer:

  • Vilka som än kommer är rätt personer.
  • Vad som än händer är det enda som kunde hända.
  • När det än börjar är det rätt tid.
  • När det är slut så är det slut.

Konferensen resulterade i att 90% av deltagarna ansåg att konferensen hade bidragit till att tänka nytt och hur de ska kunna jobba annorlunda i framtiden.

Hur kan konceptet inspirera andra som jobbar med interna event?

Jag tycker att Mbox konceptet är klockrent för alla företag som vill arrangera möten där man vill väcka engagemanget hos deltagarna. Spontant kan jag uppleva att alldeles för många möten och interna konferenser är uppbyggda på samma sätt med liknande innehåll, här gjorde vi något väldigt annorlunda och resultatet blev verkligen en succé.

Vad skulle du säga, är de absolut viktigaste ingredienserna för att få kunden nöjd med sitt interna event?

För oss finns det inga standardlösningar eller ingredienser som alltid fungerar eftersom alla kunder och uppdrag är unika. Dock upplever vi att våra kunder och vi själva alltid är nöjda när vi lyckas uppfylla de syften och mål som vi tillsammans definierat för uppdraget. Därför är det oerhört viktigt att vi tidigt i processen är överens om vad vi vill uppnå och vad vi ska mäta efter genomförandet.

Vi ser ofta att interna konferenser får höga betyg om festen på kvällen var rolig… Avrundningen på en konferens är självklart viktig för helhetsupplevelsen, men i detta fall var det unika innehållet och konferenskonceptet som gjorde att vi tillsammans med SEB vann årets interna event i Gyllene Hjulet, vilket vi är mycket stolta och glada för!

Se bidraget och juryns motivering HÄR

Foto: Christoffer Ramfors, strateg och partner på Minnesota