Byråforum

Exklusivt forum för dig som jobbar på byrå

Som SES-medlem har du som arbetar i ledande position på eventbyrå möjlighet att möte andra byråledare på våra byråforum.

I våra byråforum tar vi upp aktuella ämnen, trender och utmaningar som du som byrå står inför. Vi ger er verktyg att fortsätta utvecklas och du har möjlighet att vara med och påverka viktiga frågor och områden som du vill att branschorganisationen arbetar med. Enbart byråledare får inbjudan till dessa träffar. Har du inte fått någon inbjudan och önskar delta, hör av dig till info@ses.se

Ansvariga styrelseledamöter för våra rättighetsforum är: Ricky Strandberg och Niklas Turner Olovzon

Ricky Strandberg

Styrelseordförande SES och VD Eclect

070-6693544

ricky@eclect.se

Niklas Turner Olovzon

Vice ordförande SES, VD och grundare Passion Lab

070-6704845

niklas@passionlab.se