Sponsring & Event

Vad är sponsring och event?

Live, stunt, innehåll eller event? Begreppen inom sponsring och event flyter alltmer ihop eftersom det ena kan ge det andra eller tvärtom. Ju mer integrerad kommunikationen är, desto snårigare är det att kunna definiera de olika delarna. Så här definierar SES disciplinerna:

Sponsring

Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) två parter där ett företag betalar för kommersiella rättigheter till ett evenemang, en person, organisation, ett projekt etc.

Event/Evenemang

Evenemanget är en aktivitet som samlar målgruppen i tid och rum – ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras.

Event marketing

Event marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget eller sponsrat evenemang.

Du som är rättighets-innehavare

10 goda råd från ett proffslink

Läs mer

Du som är köpare och sponsor

Aktivera sponsorskapet effektivt.link

Läs mer

Utbildningar och tips

Ordlista

Hajar du branschtugget?

link

Läs mer

Frågor och svar