Aktuellt från SES

Förhöjt säkerhetshot mot Sverige

[2023-08-17]

Den 17 augusti 2023 ändrades hotnivån från förhöjt hot (3) till högt (4) hot på en femgradig skala. Höjningen beror inte på någon enskild händelse utan ska ses i ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. Höjningen är en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbetet för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa.

Här nedan finner ni tips på länkar till bla polisen, regeringen och MSBs Säkerhetsguide för evenemang och olika webbutbildningar som stöd och hjälp i detta arbete;