SES Medlemsforum

Ett forum för varje medlemskategori

I SES olika forum djupdyker vi i branschspecifika frågor och utmaningar som rör respektive medlemskategori – SPONSORFORUM, RÄTTIGHETSFORUM, BYRÅFORUM och EXPOFORUM. Dessa utgör ett viktigt och relevant kompetens- och kunskapsutbytande nätverk där medlemmar träffas för att diskutera viktiga frågor som för branschen framåt. Från dessa forum plockar vi även upp intressanta och aktuella ämnen som vi utgår ifrån när vi arrangerar våra medlemsträffar och digitala sändningar.

 

 

Vill du engagera dig i något av SES Forum – klicka här >>