SES Forum & Regioner

ETT FORUM FÖR VARJE MEDLEMSKATEGORI OCH REGIONER FÖR RELEVANS OCH FOKUS

I SES olika forum djupdyker vi i branschspecifika frågor och utmaningar som rör respektive medlemskategori – KÖPARE, RÄTTIGHET, BYRÅ och EXPO. Dessa utgör ett viktigt och relevant kompetens- och kunskapsutbytande nätverk där medlemmar träffas för att diskutera viktiga frågor som för branschen framåt. Från dessa forum plockar vi även upp intressanta och aktuella ämnen som vi utgår ifrån när vi arrangerar våra medlemsträffar och digitala sändningar.

 

I SES olika regioner djupdyker vi i branschspecifika frågor och utmaningar som rör respektive region – NORD, SYD, ÖST och VÄST. Dessa regionala nätverk syftar till att – förutom att stärka det lokala branschnätverket – även identifiera och diskutera viktiga frågor som den specifika regionen och branschen står inför i syfte att stötta och driva branschen framåt. Från dessa forum plockar vi även upp intressanta och aktuella ämnen som vi utgår ifrån när vi arrangerar våra medlemsträffar och digitala sändningar med ett regionalt fokus.

 

 

Vill du engagera dig i någon av SES Forum eller Regioner – kontakta oss i SES-teamet via info@ses.se!