Hej Magnus Gidlöf på Swedbank, vilken är din roll på Swedbank?

– Jag är sponsringsansvarig, vilket innebär att jag ansvarar för bankens sponsringsstrategi på koncernnivå samt följer upp att alla bankens sponsringsengagemang ligger i linje med vår strategi.

Berätta om hur Swedbank jobbar med sponsring!

– Vi har som sagt en sponsringsstrategi som lägger grunden alla vår sponsringssamarbeten. Vi har dels flera centrala engagemang, som sträcker sig över hela koncernen, däribland Friends, Friends Arena och Svenska Fotbollsförbundet. Och dels lokala engagemang på regional nivå, som till exempel sponsring av lokala idrottsföreningar. Totalt har banken omkring 800 sponsringsavtal, så med andra ord jobbar vi en hel del med sponsring.

– Sponsringen utgör en del av vårt samhällsengagemang, inom vilket vi har tre olika fokusområden; folkbildning i ekonomi, entreprenörskap – inom detta område sponsrar vi till exempel Ung Företagsamhet, samt ett hållbart samhälle. I det sistnämnda hör vårt samarbete med Friends då mobbning utgör ett samhällsproblem, och vi ser att vi som stort företag har ett ansvar att hjälpa till. Likaså sponsrar vi många lokala föreningar som fyller en viktig funktion i ett lokalt samhälle. Vår primära målgrupp för all vår sponsring är barn och ungdomar.

Hur länge sträcker sig ett sponsringssamarbete med er?

– Det varierar men både Friends, som vi jobbat med i drygt 20 år, och Svenska Fotbollsförbundet, som vi sponsrat sedan 1981, är samarbeten som har varit och är långsiktiga. Men sedan finns det även mer kortsiktiga initiativ som vi väljer att sponsra, då samhället förändras och det kan uppstå behov av att stötta nystartade initiativ som arbetar med att lösa ett samhällsproblem. Jag ser att tidigare handlade nästan all sponsring om idrott, men idag finns så otroligt många andra fina initiativ att stötta.

Varför väljer ni att arbeta med sponsring som metod?

– Framförallt för att stärka vårt varumärke genom att stötta organisationer och initiativ som ligger i linje med Swedbanks värderingar. Men även till viss del ur ett affärsmässigt perspektiv för få nya kunder, många lokala föreningar har bra affärsnätverk som är viktiga at vara en del av.

Vad har ni på gång framöver?

– Vi är väldigt glada över att vi precis har gått in som sponsorer till Stiftelsen Läxhjälpen, som hjälper unga personer på högstadiet och i gymnasiet i utsatta områden med läxhjälp. Till skillnad från sponsring av till exempel en idrottsförening, där ens logga kan sättas på kläder och arenor, handlar det här om att hitta kreativa sätt hur sponsorskapet kan aktiveras. Vi kommer bland annat att köpa läxhjälpsplatser till ungdomar och använda oss av de som arbetar som läxhjälpare som föreläsare. Enligt mig kan man aldrig på förhand veta var ett sponsorskap tar vägen. Det måste få växa fram och det krävs engagemang från båda parter för att det ska bli bra och långsiktigt.

Hur ser du på jämställd sponsring?

– Det är något vi pratar jättemycket om på Swedbank och även är ute och föreläser om. Men det är viktigt att definiera begreppet. För mig har begreppet tre olika dimensioner. Det kan handla om att sponsra initiativ som arbetar för en mer jämställd värld, eller att sponsringspengarna fördelas jämställt. Och den tredje dimensionen handlar om att ställa krav på att till exempel idrotten ska utövas på lika villkor och män och kvinnor ska få lika mycket betalt.

– Vi har stor makt, och stort ansvar, som sponsor att se till sponsra på ett så jämställt sätt som möjligt utifrån samtliga tre dimensioner. Jag tror att om man som sponsor verkligen vill göra skillnad så är det en bra idé att stötta jämställdhetsinitiativ. Till exempel organisationer som utbildar olika grupper i jämställdhetsfrågor på ett smart sätt. Ett exempel på det är vår partner Locker Room Talk som arbetar med jämställdhet genom att skapa schysstare attityder hos yngre killar genom att träffa dem och utbilda i omklädningsrummen.

Tror du sättet företag, inklusive Swedbank, arbetar med sponsring kommer att se ut annorlunda i framtiden?

– Ja, jag tror att syftesdrivna frågor kopplat till sponsring kommer att dominera. Alltså att sponsringen kommer att användas som en del i sitt samhällsengagemang. Mitt tips till andra är att göra sin teoretiska hemläxa. Innan man inleder ett sponsringssamarbete, ställ er frågan vilket är syftet och målet, vad står ert varumärke för respektive er potentiella sponsringspartner. Och framförallt vilken är kopplingen mellan er och hur ska ni bäst förknippas med varandra. Det är förutsättningen för att lägga grunden för ett långsiktigt sponsringssamarbete.

Foto: Magnus Gidlöf, Swedbank.