Utbildningar & tips

Dags att fördjupa dina kunskaper?

SES arrangerar egna utbildningar och träffar för våra medlemmar för ökad kompetensutveckling inom sponsring och event. Läs mer om bl.a. våra juridiska utbildningar under Juristpanelen (obs: sidan fungerar endast i inloggat läge). Vi låter även våra medlemmar arrangera egna seminarier

och träffar för erfarenhetsutbyte och inspiration av andra i branschen. Vi samarbetar också med en rad aktörer för att erbjuda kvalitetssäkrade utbildningar till förmånliga priser som du får som medlem. Här är våra bästa rekommendationer på externa utbildningar just nu:

Externa utbildningar HT2018

EVENT

Event & möteskommunikation

Kursnamn: Event och möteskommunikation
Avsändare: Berghs School of Communication, Stockholm
Kurstid: 8 oktober – 19 november 2018
Typ av kurs: Dagtid, 24 lektioner

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som helt eller delvis arbetar med eller kommer att arbeta med event och möteskommunikation. För dig som vill ha en professionell utbildning inom området. Du bör ha erfarenhet av att arbeta med marknadsförings- och kommunikationsfrågor.

_____________________________________________________________________________________

Eventproduktion

Målgrupp: Kursen vänder sig primärt till dig som arbetar med event, projektledning och produktionsledning inom sport- och/eller upplevelsebranschen och som vill fördjupa din kompetens inom eventproduktion.

Innehåll: Att arrangera event kräver god förståelse för de olika moment som måste genomföras för att kunna skapa en bra helhet. Event är beroende av att alla detaljer blir precis så som det är tänkt och planerat, med tanke på att det ofta är kopplat till en kunds upplevelse på plats. Med utgångspunkt från en produktionsprocess så skapar vi en helhetsbild av de olika stegen som man tar sig igenom, från idé till utvärdering av ett event.

När och var: Återkommer i höst.
Nivå: Fördjupande
Kursledare: Martin Andersson, Caddie
Prisnivåer: 2900 kr/deltagare (inklusive moms) för föreningar och förbund.
3900 kr/deltagare (exklusive moms) för företag och organisationer.

Ladda ner kursplan

________________________________________________________________________________________

SPONSRING & UPPLEVELSEBASERAD KOMMUNIKATION

 

Kreativ Paketering

Kursnamn: Kreativ paktering – sponsringsutbildning för Rättighetsinnehavare
Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med rättighetsutveckling och paketering på en rättighetsinnehavare

Innehåll: Utbildningen ger dig de verktyg du behöver för att bli framgångsrik i arbetet med att paketera ert erbjudande inom sponsring/företagssamarbeten. Du kommer att få god insikt i alla perspektiv som behövs för att kunna utveckla ett attraktivt erbjudande till företag.

När och var: 14 september  i Göteborg
Kursledare: Björn Stenvad & Niklas Birgetz, Rättighetsbyrån
Typ av kurs: Endagsutbildning
Prisnivåer: 4 900 SEK (exkl. moms)
Erbjudande: Medlemmar i Sponsrings & Eventsverige: 1 000 SEK rabatt om du
bokar din plats senast 30 juni.

________________________________________________________________________________________

Grundläggande marknadskommunikation

Målgrupp: Kursen vänder sig primärt till dig som arbetar med reklam och kommunikation inom sport- och/eller upplevelsebranschen och som vill utveckla din kompetens till nästa nivå.

Innehåll: Kursen ger dig en helhetsbild kring hur du går tillväga för att kommunicera mot just din marknad. Du får grundläggande kunskap inom marknadskommunikationens tre huvudblock; målgrupp, budskap och medieval.Teoretiska och praktiska perspektiv varvas för att du ska få med dig konkreta färdigheter och verktyg efter avslutad kurs. Vi presenterar också hur digital marknadsföring kan användas i praktiken.

När och var: Återkommer i höst.
Nivå: Grundläggande
Kursledare: Martin Andersson, Caddie
Prisnivåer: 2400 kr/deltagare (inklusive moms) för föreningar och förbund.
3400 kr/deltagare (exklusive moms) för företag och organisationer.

Ladda ner kursplan

________________________________________________________________________________________

Värdeskapande sponsring med fokus på affärsnytta och samhällsnytta

Målgrupp: Kursen vänder sig primärt till dig som arbetar med sponsring och är rättighetsinnehavare (förening, förbund, individ eller evenemang) inom sport- och/eller upplevelsebranschen och som vill fördjupa din kompetens inom området.

Innehåll: Vi kommer att fokusera kring det som skapar värde i dagens moderna sponsring. Därför kommer affärsnytta och samhällsnytta löpa som en röd tråd under kursdagen. Hur bör en rättighetsinnehavare arbeta för att få fler sponsorer? Och hur kan vi stärka och utveckla våra befintliga samarbeten? Vi varvar teoretiska resonemang med case och framgångsrika exempel direkt från olika sponsringssamarbeten. Vi spanar också in de senaste trenderna från branschen.

När och var: Återkommer i höst.
Nivå: Fördjupande
Kursledare: Frans Fransson, Caddie
Prisnivåer: 2900 kr/deltagare (inklusive moms) för föreningar och förbund.
3900 kr/deltagare (exklusive moms) för företag och organisationer.

Ladda ner kursplan

________________________________________________________________________________________

Varumärkesutveckling för ett idrottsvarumärke

Målgrupp: Kursen vänder sig primärt till dig som arbetar med strategiska frågor (styrelseledamot, vd eller klubb- och verksamhetschef) inom sport- och/eller upplevelsebranschen och som vill fördjupa din kompetens inom varumärkesutveckling.

Innehåll: Det strategiska och långsiktiga arbetet med att skapa värde för idrottsvarumärket (föreningen, förbundet, evenemanget) och för dess intressenter har aldrig varit viktigare att fokusera på. Vi diskuterar hur ett idrottsvarumärke kan byggas och stärkas över tid och vad det är som skapar nytta och värde. Vi går igenom vilka olika steg i denna process som en aktör bör beakta för att skapa ett långsiktigt och hållbart varumärke.

När och var: Återkommer i höst.
Tid: 15.00-20.00
Nivå: Fördjupande
Kursledare: Frans Fransson, Caddie
Pris: 2900 kr/deltagare (inklusive moms) för föreningar och förbund.
3900 kr/deltagare (exklusive moms) för företag och organisationer.

Ladda ner kursplan

____________________________________________________________________________________

Biljett- och publikrekrytering – hur kan en eventaktör maximera sina intäkter?

Målgrupp: Kursdagen vänder sig primärt till dig som arbetar med biljett- och publikrelaterade uppgifter på idrottsföreningar, idrottsförbund, arenor, anläggningar och event, och som vill bredda sin kompetens inom detta arbetsområde.

Innehåll: Biljett- och publikrelaterade frågor är idag ett yrkesområde som är på stark frammarsch och som få senare tid fått ökad betydelse inom såväl sport- som upplevelseindustrin. Du som deltagare blir introducerad i begrepp och modeller som kan användas direkt i din vardag. Vi går på ett grundläggande sätt igenom vilka olika steg i processen som en eventaktör bör beakta för att skapa ett långsiktigt lönsamt arbete inom biljett- och publikrekrytering.

När och var: Återkommer i höst.
Nivå: Grundläggande
Kursledare: Frans Fransson, Caddie
Prisnivåer: 2400 kr/deltagare (inklusive moms) för föreningar och förbund.
3400 kr/deltagare (exklusive moms) för företag och organisationer.

Ladda ner kursplan

Övriga tips

EVENTPODDEN

Lyssna på Eventpodden med Jonas Bodin och Peter Winitsky, som tillsammans har erfarenhet av 5000 event i 56 länder under 20 år. En podd som handlar om allt som har med event att göra och vänder sig till alla som arbetar med event – beställare och köpare.

Ämnena som kommer tas upp i podden är bland annat:

projektlednings A-Ö, upphandlingar av events, interna möten, content, sponsring, underhållning, programledare, teknik, eventarenor, internationella event, att vara leverantör till en eventbyrå, vad en eventbyrå gör, eventutbildningar och mätningar av events.

Hur lyssnar jag?

  1. Gå in i iTunes och ladda ner Podcaster  (eller gå in i Google Play och ladda ner Podkicker om du använder Android)
  2. Sök efter Eventpodden
  3. Lyssna – eller tryck på prenumerera (så får du automatiskt veta när det kommer nya avsnitt.

Om du istället vill lyssna direkt via webben går det att göra detta via: http://eventpodden.libsyn.com/

Litteraturlista

Andersson, Tommy D, Larson, Mia & Mossberg, Lena (2009) Evenemang: från organisation till utvärdering. Studentlitteratur

Dahlin, Doris (2006) 100 sidor: Om att lyckas som projektledare. Redaktionen

Dahlqvist, Ulf & Linde, Magnus (2005) Reklameffekter. Liber

De Bono, Ewward (2009) Sex tänkande hattar. Brain Books

Eliasson, Maria & Larsson, Pia (2005) Sätt fart på arbetsmötet. En handbok i facilitering. Koala Corporate Publishing

Gavin, Lucas & Dorrian, Michael (2006) Guerilla Advertising – Unconventional Brand Communication. Laurence King Publishing Ltd

Goldblatt, Joe Jeff & Rutherford, Julia (2003) Professional Event Coordination. John Wiley And Sons Ltd

Goldblatt, Joe Jeff (2004) Special Events Global Event Management in the 21st Century. John Wiley And Sons Ltd

Kjeldsen, Jens E (2008) Retorik idag : introduktion till modern retorikteori. Studentlitteratur (KÖP)

Mossberg, Lena (2003) Att skapa upplevelser. Från OK till WOW. Studentlitteratur, Lund

Nissen Johansen, Erik & Mossberg, Lena (2006) Storytelling: marknadsföring i upplevelseindustrin. Studentlitteratur

Olausson, Ingrid (1996) Dialog! Handbok för ökad möteskompetens, effektiv planering och verklig demokrati. Svenska Förlaget

Stoklossa, Uwe (2006) Blicktrick – vägledning i visuell varseblivning. Bokförlaget Arena

Dahlén, Micael (2008) Nextopia. QNB Volante Publishing