"Vi måste våga planera framåt"

– en uppmaning från Expobranschens stora aktörer

Mäss och eventbranschen är hårt drabbad av utvecklingen de senaste veckorna och för många aktörer är det svårt att överblicka situationen. Mässor och events är inställda eller flyttade framåt på mer eller mindre obestämd framtid viket lämnar en hel bransch i stor ovisshet. Just nu råder ett paralyserat läge där få vågar prata om framtiden och än mindre planera inför kommande aktiviteter när situationen i samhället ser bättre ut.

 


Nils Englund, Expohouse | Mats Pettersson, Octanorm | Hansi Sundström, Workman | Mats Svensson, Sture | Stefan Dohrn, Dohrns

Det har tagit många år att bygga upp den unika kompetens och erfarenhet som finns hos många företag idag, hur vi använder och därmed bevarar den resursstyrkan inför de behov som vi ser framför oss är nu en stor utmaning. Många aktörer har blixtsnabbt ställt om för att kunna hantera andra typer av produktioner än man normalt genomför vilket är en stor styrka.

Fler uppdragsgivare vågar ta tillvara på den ovissa tiden för att genomföra andra prioriteringar som inte handlar om det fysiska mötet, som till exempel etablering av showrooms, producera produktdisplayer eller etablera digitala studios för möten på distans. Detta är vi naturligtvis tacksamma för, att vi i en utmanade tid inte stannar upp helt. Vi får dock inte tappa fotfästet i det som historiskt drivit branschen framåt, och så även ska göra i framtiden, det fysiska mötet.

Att evenemang skjuts upp och flyttas till hösten är bra men det kommer också kräva extraordinära insatser av oss i branschen för att kunna möta alla behov. Om vi väntar för länge är risken stor att evenemang faller bort, inte för att arrangörer ställer in eller att utställare ej finns, helt enkelt för att inte mer får plats i kalendern eller att kapacitet saknas hos leverantörer.

Alla har vi full förståelse och stor respekt för rekommendationer och restriktioner men vi måste höja blicken och se förbi rådande situation. All planering behöver inte stanna för att vi inte kan genomföra evenemang just nu, det kommer en tid efter Corona och då måste vi vara redo att med stor kraft återgå till det normala. Det vi tillsammans som uppdragsgivare, arrangörer och leverantörer nu måste göra är att våga se framåt för att inte förvärra situationen ytterligare. Arbetet med att rusta för en kris kan vi lämna bakom oss, hur stor och långvarig den blir kan vi inte veta. Men att rusta för en normalisering, att tro på framtiden och att lindra fallet, det både kan och ska vi tillsammans göra.

Nu samlas ett flertal av de större leverantörerna till branschen i en vädjan till uppdragsgivare, arrangörer och branschkollegor att just våga lyfta blicken och börja planera. Mitt i krisen som drabbar många hårt måste vi tillsammans släppa lamslagningen och göra det vi kan för att vända och sträva framåt, så fort situationen tillåter. Låt oss tillsammans hjälpas åt att släppa på förlamningen och börja se framåt, planera och vända utvecklingen!

Tillsammans är vi starka!

Vi som stora aktörer och som tar oss friheten att tala för hela branschen är:

Hansi Sundström, Workman Event
Hans Lian, Space Production
Nils Englund, Expohouse Sweden
Mats Svensson, Sture Exhibitions & Events
Björn Sandberg, Sense Expo
Stefan Dohrn, Dohrns Exhibitions & Events
Mats Pettersson, Octanorm Nordic