En inspirationsfrukost om effekterna av långsiktiga samarbeten

Swedbank, Svenska Fotbollsförbundet och Stiftelsen Friends använder konst och fotboll för att motverka mobbning.Under en inspirationsfrukost arrangerad av Sponsrings & Eventsverige berättade Magnus Gidlöf – sponsringsansvarig Swedbank, Michael Jiffer – marknadschef Svenska Fotbollsförbundet och Catarina Berg – företagssamarbeten Stiftelsen Friends om hur stora varumärken kan engagera sig i viktiga samhällsfrågor som mobbning.Fokus under inspirationsfrukosten var projektet Arenans Barn som Swedbank och Stiftelsen Friends tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet lanserade tidigare i år. Arenans Barn består av konstverket ”Se mig” – 25 bronsskulpturer av barn utplacerade på Friends Arena. ”Verket är en uppmaning från varje barn att vi ska se, respektera och skydda just dem” säger konstnären Maria Ängqvist Klyvare om sitt konstverk.

Inledningsvis berättade Magnus Gidlöf om Swedbanks långvariga samhällsengagemang som mycket varit inriktat på just barn och ungdomar. Ambitionen är att sprida kunskap om pengar och sparande och utbilda barn och unga i privatekonomiska frågor, något som positivt för samhället och i förlängningen också är bra för en bank som Swedbank. Alla vuxna känner ju till exempel till tidningen Lyckoslanten som sedan 1926 distribueras kostnadsfritt till Sveriges grundskolor med årskurserna 3–6. Andra projekt på samma tema är samarbetet med Ung Företagsamhet, som utbildar unga i entreprenörskap och låter dem prova på livet som företagare och Ung Ekonomi, föreläsningar som erbjuds kostnadsfritt för skolor i hela landet.
 

 
Swedbanks samarbete med Svenska Fotbollsförbundet sträcker sig också lång tillbaka – oklart hur länge – och baseras på att fotboll berör många människor och därmed är ett effektivt kommunikationsverktyg. Jämfört med ”normal” sponsring bygger dock samarbetet inte huvudsakligen på loggor och exponering utan mer på att via fotboll på olika nivåer möta bankens målgrupp och kunder, det kan vara att Swedbank lär ut lite ekonomi under ett fotbollsläger eller en reklamfilm där damlandslagets stjärnor pratar sparande.Michael Jiffer fortsatte med att informera om Fotbollsförbundets varumärkesarbete där man under 2017 arbetade med att ta fram en ny plattform. Målet var att skapa enhetliga budskapsplattformar och en kommunikativ förenkling och differentiering mellan förbundet olika produkter. Till exempel ville man skapa en klar distinktion mellan förbundets roll som organisatör av fotboll i Sverige och landslagen som representerar landet Sverige.

En viktig del i detta arbete blev att ”Alla är olika-olika är bra” etablerades som Svenska Fotbollsförbundets paraplynamn inom sociala frågor och en av de viktigaste byggstenarna för den svenska fotbollsvärdegrunden. Med cirka en miljon medlemmar och mer än 1 400 matcher varje dag har fotbollen ett stort ansvar att vara pådrivande i arbetet för demokrati, jämställdhet och integration. Samtidigt etablerade man också begreppet FSR – Fotbollens hållbarhetsarbete – under vilket ryms olika CSR-projekt och samarbeten.

Catarina Berg från Stiftelsen Friends fortsatte med att berätta om hur man jobbar mot mobbning. Varje år utsätts 60 000 barn och ungdomar för mobbning – tillsammans skulle de fylla hela Friends Arena. Varje år möter och utbildar Friends 10-tusentals lärare, föräldrar och barn kring hur de kan förebygga mobbning. Friends metod är att samla tillgänglig kunskap inom forsknings- och skolvärlden och paketera denna i utbildningar som ger skolor, idrottsföreningar och förskolor tillgång till praktiska verktyg för att förebygga mobbning, diskriminering och kränkningar.

Även om det alltså har funnit långvariga kopplingar Swedbank och Svenska Fotbollsförbundet respektive Friends konkretiserades dessa för den stora allmänheten när Swedbank 2012 skänkte namnrättigheterna för den nya nationalarenan i Solna till Friends och arenan döptes till Friends Arena. För Friends innebar detta ökade möjligheter att sätta fokus på frågor som rör barns trygghet. I och med namnbytet fick Sverige även en nationalarena för svensk fotboll som visar att fotbollen tar sitt engagemang och ansvar i sociala frågor.

Projektet Arenans Barn och konstverket ”Se mig” är ytterligare ett steg på samma resa – att motverka mobbning och psykisk ohälsa bland barn och ungdomar genom att visa att alla är olika lika. Projektet har rönt stor uppmärksamhet såväl i Sverige som internationellt och bland annat aktiverats inför svenska fotbollslandslaget VM-uppladdningen mot Chile den 24 mars i år då de svenska spelarna kom in på planen med miniatyrskulpturer i händerna istället för barn.

Redan cirka en månad efter matchen hade initiativet fått stor spridning med 10 miljoner visningar i sociala medier och en räckvidd på cirka 12 miljoner.

En annan del av Arenans Barn är siten www.arenansbarn.se med information om projektet och där barn kan dela sina berättelser om mobbning. 

Avslutningsvis avslöjade också Michael Gidlöf lite om planerna på att fortsätta utnyttja (!) arenan och dess evenemang för att sprida budskapet – idéer finns till exempel på att ta fram små presentstatyer som kan överlämnas till världsartister som uppträder på Friends Arena och därigenom få uppmärksamhet och spridning på sociala medier.

Sammanfattningsvis visade inspirationsfrukosten på effekterna av långsiktiga samarbeten och konkret hur viktigt det är att stora varumärken kan och ska engagera sig i samhällsfrågor. Och att det viktiga inte alltid är att synas utan att verka!

 

Skrivet av Mats Ehrlemark