SES forum

Ett för varje medlemskateogi

Här djupdyker vi i branschspecifika frågor och utmaningar som rör respektive medlemskategori.

SES Forum är ett kompetens- och kunskapsutbytande nätverk där medlemmar träffas för att diskutera viktiga frågor som för branschen framåt. Som medlem har du genom engagemang i våra forum möjlighet att fokusera på just ditt område och intresse. Dels genom att fördjupa dina kunskaper med likasinnade och dels genom möjligheten att påverka inriktningen på branschorganisationens arbete.

Om du vill engagera dig i något av våra forum är du välkommen att kontakta ansvarig styrelserepresentant för respektive grupp eller vända dig till kansliet på info@ses.se

Forum som är under uppstart är: Destinationsforum, Expoforum samt Kulturforum.

Rättighetsforum

Ett forum för rättighetsinnehavare.

link

Läs mer

Byråforum

Ett forum för dig som jobbar på byrå.

link

Läs mer

Köparforum

För dig som är köpare.

link

Läs mer