“Vi skapade ett helt nytt branschforum för optikerbranschen”

 

Nine Yards och Coopervision kammade hem guldet i Gyllene Hjulet i kategorin “Årets event B2B” med bidraget Nordic Contact Lens Forum (NCLF). Hör Daniel Eriksson, projektledare på Nine Yards, berätta om vinnarbidraget.

 

Daniel Eriksson, projektledare på Nine Yards

 

”I en svårflirtad optikerbransch var CooperVisions mål att bli marknadsledande i Norden bland etablerade konkurrenter. Genom det oberoende branschforumet Nordic Contact Lens Forum kunde de, på ett trovärdigt sätt, bygga relationer till optiker genom utbildning och inspiration. Resultatet blev över all förväntan – CooperVision lyckades inte bara nå målsättningen att höja stoltheten i branschen, utan överträffade dessutom affärsmålen med 60% och är idag, ett år senare, marknadsledande i Norden.”

Hej Daniel, account director för vinnarbidraget! Hur kändes det att vinna?

– Det kändes självklart mycket bra då vi lagt mycket tid på att bygga ett nytt varumärke, men också viktigast av allt, att mäta resultat och effekten.

Vilken var utmaningen bakom ert bidrag?

– Det gick ut på att kommunicera ett event som aldrig tidigare har funnits och att hålla vår kund neutrala i all kommunikation, det vill säga kommunikationen drevs från forumet NCLF och inte från CooperVision. Det handlade om att skapa ett helt nytt branschforum för optikerbranschen och att ta en helt ny branschposition.

Juryn bedömde ju bland annat bidragen efter “effekt i resultatet”, hur såg det ut för ert bidrag?
– Det var nog avgörande att vi gjorde mätningar innan och efter som kunde påvisa effekten av vårt arbete och att kunden förflyttade sin position i rätt riktning. Vi mätte också försäljning före och efter besökarna deltagit i forumet. Vi kunde se en ROI på 30% och en försäljningsökning av de som hade besökt forumet på hela 60% mot föregående period. Vi jämförde även mot dem som inte hade besökt NCLF.

Vilka var de främsta faktorerna till att ert bidrag vann, enligt dig?

– Våra mätningar av effekt och resultat samt ett väl genomarbetat koncept och plattform för optikerbranschen. Vi byggde ett varumärke från grunden som gav ROI första året och stor effekt och avtryck i branschen som blev startskottet för en helt ny kommunikationskanal för vår kund Coopervision.