“I vårt vinnarbidrag fanns en tydlig koppling mellan budskap, värdegrund och affärsplan”

“För att förankra den nya affärsstrategin samlade Grant Thornton sina medarbetare i syfte att skapa insikt, samsyn och beteendeförändring. För att sätta kraft bakom orden valde man att samla företaget i fjällnatur i konceptet GetTogether 2018 – Into the wild, där 1200 medarbetare vistades i tre dagar. Från scen och i workshops (varav flera genomfördes utomhus och i rörelse) varvades de strategiska budskapen med praktisk implementering av den aktuella strategin.”

Med bidraget Into the wild tog PS Occasion tillsammans med Grant Thornton guld i kategorin “Årets Interna Event” i årets upplaga av Gyllene Hjulet. Martin Karlsson, Creative Producer på PS Occasion, berättar i en intervju med SES om deras vinnarbidrag.

 

Hej Martin Karlsson, hur kändes det att vinna?

– Vi är otroligt stolta över priset och ser det som en fin bekräftelse på att vi lyckas skapa starka och unika varumärkesupplevelser för våra kunder. Det stärker oss i vår vision ”Building brands for the future”.

 

Berätta kort om ert vinnarbidrag – vilken var utmaningen och hur såg lösningen ut?

– Syftet med eventet var att Grant Thornton skulle presentera en ny affärsplan på ett energifullt, fokuserat och hållbart sätt. Grant Thornton ska värna om miljön för nuvarande och kommande generationer genom att i verksamheten begränsa negativ miljö- och klimatmässig påverkan.

– Därför ville vi ta med oss alla medarbetare i 36 timmar till den svenska vildmarken där de inte bara får uppleva vad Grant Thornton värnar om utan får lov att koppla av, fokusera och njuta av varandras sällskap. På detta sätt kunde alla aktivt delta i mötet för att sedan återvända med massor av ny energi. Därför presenterades konceptet: GetTogether 2018 – Into the wild. Upplevelsen av att koppla loss från dagliga rutiner och samtidigt få tid att fokusera på det som är viktigt för både individen och företaget. Att uppleva allt från att bo och hålla workshop i gemensamma stugor, till att konferera i naturen, träna tillsammans och äta middag i ett 110m långt växthus gjorde att hela upplevelsen blev WOW.

 

Vilken roll hade du i ert vinnarbidrag?

– Jag var producent i projektet tillsammans med ett fantastiskt team av kreatörer, producenter, produktionsledare, kundansvarig och projektledare.

 

Vad kan du säga om “effekt i resultatet” för ert bidrag?

– Som ett resultat av eventet känner sig 84% av deltagarna mer inspirerade att göra sitt yttersta för att nå Grant Thorntons övergripande mål i affärsstrategin 2018-2021. 82% av deltagarna upplever att det finns en gemensam plan om hur företaget skall nå sina övergripande mål efter att ha jobbat med de frågorna under eventet.

– Som en direkt effekt av eventet och med en ökning på 20% känner nu 91% av medarbetarna till Grant Thorntons vision. 79% av deltagarna har efter eventet god förståelse för vad kunderna förväntar sig av Grant Thornton framöver.

 

Vilka var de främsta faktorerna till att ert bidrag vann, enligt dig?

– Samarbetet mellan byrå och kund, tror jag, är en starkt bidragande faktor. Vi har en modig kund som är öppen för att hitta nya lösningar och vi levererade en stark och väl underbyggt kreativt koncept, där hållbarhet var en bärande del. Ett koncept där det fanns en stark och tydlig koppling mellan budskap, värdegrund och affärsplan.

 

Martin Karlsson, Creative Producer på PS Occasion