“Vi tog verksamheten utanför museets väggar och nådde helt nya grupper”

Tekniska museet knep ett silver med bidraget Maker Tour – programmering i skolan i kategorin “Årets långsiktiga” i årets upplaga av Gyllene Hjulet. Maria Olsson, enhetschef på Tekniska museet, berättar för SES om projektet som inte bara belönats med silver av juryn utan även tagits emot med öppna armar av skolor, rektorer och lärare.

Hallå där Maria Olsson, hur kändes det att vinna silver?

– Mycket roligt! Det känns som ett fint erkännande av vårt projekt.

Berätta kort om ert vinnarbidrag!

– Det är ett event på hjul kan man säga! Genom en rosa programmeringsbuss lastad med pedagoger, datorer, kretskort och robotar rullar Tekniska museet ut till mellanstadieskolor i utsatta områden i Stockholm. Det tre veckor långa utbildningspaketet innehåller lärarintroduktion, workshops i skolan och på museet, kreativa utmaningar, inspirationskvällar för lärare och gratis lovverksamhet. Projektet behövs för att fler unga behöver utbildas inom teknik och programmering – från alla grupper i samhället. Omkring 75 000 teknikutbildade kommer att saknas i Sverige inom de närmaste åren. Teknisk och digital kunskap är en demokratisk rättighet, men idag rekryteras elever till teknikprogrammet bara ur en tredjedel av befolkningen. Tillgång till digital kunskap borde inte handla om vem man är eller var man bor – ändå är det just så. Det vill vi ändra på!

– Genom initiativet vill vi stärka den digitala och tekniska kompetensen hos mellanstadieelever i utsatta områden i Stockholm. Alla unga har rätt till teknisk och digital kunskap. Ytterst är det en demokratifråga.

Varför var det viktigt att “flytta ut” er verksamhet?

– Utöver att vi såg att det råder en snedrekrytering till tekniska utbildningar, och att många lärare känner sig osäkra kring hur de ska stärka elevers digitala kompetens, funderade vi också på hur vi kunde nå ut till nya grupper. Genom vår ordinarie verksamhet på Djurgården möter vi framför allt de som brukar ta sig till oss. Genom Maker Tour – programmering i skolan tar vi verksamheten utanför museets väggar och når ut till helt nya grupper.

– Som museum vill vi bidra till att lösa viktiga samhällsutmaningar. På det här sättet vill vi både väcka ungas intresse för teknik och bidra till en bredare rekrytering till tekniska utbildningar. Tekniska museet är ett levande science center och förmedlare av kunskap under devisen ”alla små geniers favoritställe”. Vi vill finnas där vi behövs. Det är därför vi rullar ut till skolorna.

Vilken roll hade du i ert vinnarbidrag?

– Jag är enhetschef för Maker Tour som tillhör den pedagogiska avdelningen på Tekniska museet. På Tekniska museet bedriver vi tre olika satsningar under Maker tour-paraplyet. Gemensamt är att de alla långsiktigt syftar till att få fler att vilja välja tekniska utbildningar. Sinsemellan skiljer de sig åt en del.

– I Maker Road Tour – ingår två pedagoger från museet, en rosa skåpbil fylld med spännande aktiviteter och ett tält som kan sättas upp på skolgårdar, torg, i köpcentrum, mässor och event. Genom att erbjuda aktiviteter som kopplar till ellära, kreativt skapande, enkel programmering och problemlösning är syftet att sprida maker-rörelsens anda och arbetssätt utanför museets väggar och att fler barn och unga ska se att de med enkla medel kan skapa själva och tillsammans med andra.

Maker Tour – Mot nya höjder är ett utbildningskoncept i samarbete med Gotland, Gävleborgs och Kronobergs läns grund- och gymnasieskolor. Elever gör utmaningar som rör naturvetenskap, teknik och matematik och får belöningar för sitt arbete. Skolorna får dessutom besök av en rosa maker-buss som utbildar både elever och lärare i teknikutveckling – allt helt kostnadsfritt.

– Och så har vi vår Silver Maker Tour – programmering i skolan! Som sagt, våra Maker Tour-aktiviteter skiljer sig åt en del – men gemensamt är att de alla har som syfte att öka intresset för IT och teknik och får fler att välja tekniska utbildningar.

Juryn bedömde ju bland annat bidragen efter “effekt i resultatet”, hur såg det ut för ert bidrag?

– Över förväntan! Fram till idag har över 2700 elever och mer än 300 lärare i Stockholms utsatta områden deltagit. Så fort vi släpper nya tider bokas de upp direkt. Det känns fantastiskt. Samtidigt önskar vi ju att vi kunde göra ännu mer, och nå ut till ännu fler.

I utvärderingar uppger både elever och lärare att de stärkt sin digitala kompetens och ökat sitt intresse för teknik. Andra Maker Tour-projekt har initierats i skolor i Kronoberg, Gävleborg och på Gotland. Gemensamt för dessa län är att teknikintresset bland unga är lågt och behöver stärkas.

 

Finns det något nästa steg för detta projekt?

– Vi har just förlängt projektet och kommer att fortsätta rulla ut i skolorna i Stockholm även under 2020. En annan nyhet är att vi i sommar flyttar ut våra sommarlovskurser till skolorna. Med Maker Tour kommer vi bland annat att vara på plats i Akalla, Hjulsta och i Spånga. Dessutom deltar vi för andra året i rad på Järvaveckan.

 

Maria Olsson, enhetschef på Tekniska museet

Vilka var de främsta faktorerna till att ert bidrag vann, enligt dig?

– Jag vill börja med att tacka för det här fina priset, som betyder mycket för oss på Tekniska museet! Först och främst vill jag rikta ett stort tack till Wallenbergstiftelserna. Utan stöd från dem hade det här projektet inte varit möjligt att genomföra. Jag vill också tacka våra duktiga pedagoger som sätter sig i bussen varje dag och kör ut till skolorna och lär ut, inspirerar och stärker den digitala kompetensen. Det är tack vare våra duktiga pedagoger, ett fantastiskt team, som det här projektet har blivit så framgångsrikt. Slutligen vill jag också tacka deltagande skolor, rektorer och lärare för att de tagit emot oss med öppna armar. Och sist men inte minst: eleverna, som ger oss så mycket energi, kunskap och glädje tillbaka i det här projektet.

Läs mer om bidraget här!