“Partnerskap måste vara äkta - annars kommer folk att märka det”

Nattvandring, Rosengård och Pride. Alla är de exempel på energikoncernens E.ON:s arbete med såväl sponsring som hållbarhet. SES har träffat Margita Johansson Gullstrand, hållbarhetschef för E.ON i Sverige, som dock föredrar ordet partnerskap framför sponsring.

 

– Det handlar inte längre bara om att ge pengar. Därför börjar vi lämna ordet sponsring och kallar det hellre partnerskap – för nu handlar det om att göra saker tillsammans, säger Margita Johansson Gullstrand som med sina 14 år i olika positioner på E.ON idag är hållbarhetschef för verksamheten i Sverige.

Enligt Margita genomsyras hela E.ONs verksamhet av ett arbete med hållbarhet. Så även företagens sponsring – eller partnerskap då.

– Vi som företag vill vara med och skapa ett hållbart samhälle, vara en så kallad möjliggörare för det och vi vill påverka samhället – speciellt på orter där vi finns, förklarar Margita.

 

 

Partnerskap för mänskligt perspektiv

Den tyska energikoncernen E.ON säljer el, men skapar även energilösningar åt allt från privatpersoner till företag eller en hel stad. Och utöver det E.ON kan bidra med som är direkt kopplat till deras verksamhet, har man initierat ett flertal partnerskap för att även kunna vara med och påverka det mjukare, mänskliga perspektivet kopplat till ett hållbart samhälle.

– Ungdomar och inkludering är två av dessa mjukare aspekter som viktiga för oss. Av den anledningen grundade vi tillsammans med Skandia stiftelsen Nattvandring för drygt tio år sedan, säger Margita och fortsätter:

– I detta partnerskap vill vi genom vuxenengagemang skapa trygghet för barn och ungdomar i det offentliga rummet, vilket i sin tur ger ett tryggare och varma samhälle för oss alla.

Ändå sedan starten sitter representanter från E.ON i stiftelsens styrelse och förfrågningar till att starta upp nya nattvandringsgrupper runtom i landet ökar stadigt.

 

”Vi ställer ständigt frågan hur vi kan stötta och inspirera”

 

Ett annat partnerskap med en stark koppling till ungdomar och inkludering är E.ON:s samarbete med FC Rosengård, som går ut på att hjälpa unga människor att komma i arbete eller att börja studera.

– Även detta är ett väldigt aktivt partnerskap där vi på E.ON själva är ute och träffar ungdomar. Jag har själv varit där och berättat om min egen karriär för unga tjejer. Hela samarbetet går ut på att vi ständigt ställer frågan hur vi kan stötta och inspirera unga att uppnå sina drömmar, förklarar Margita.

Som som ett av få privata bolag har E.ON även deltagit i Malmö Pride, som de också samarbetar med.

– Det alla dessa satsningar har gemensamt är att de har en långsiktighet i kombination med ett aktivt engagemang och en tydlig koppling till vår önskan om att bidra till att vara med och skapa ett hållbart samhälle. Och det i sin tur spiller givetvis över på vårt varumärke, menar Margita.

Relevans – än mer relevant i framtiden

På frågan om Margita tror att sättet företag, inklusive E.ON, arbetar med sponsring kommer att se ut annorlunda i framtiden svarar hon ja. Hon är övertygad om att betydelsen av relevans kommer att spela en allt större roll.

– Vilka företag väljer att ingå partnerskap med måste ha en tydlig koppling mellan vilka man är och vilka frågor som är viktiga för företaget. Och om denna koppling inte är uppenbar så måste man kunna berätta det, säger Margita och avslutar med emfas:

– Det måste vara äkta, annars kommer folk att märka det.