SES Styrelse

SES styrelse

SES styrelse består av erfarna och välmeriterade personer där var och en har sin speciella insyn i branschen. Styrelsen väljs av årsmötet och består av representanter från de olika medlemskategorierna; köpare, konsulter/strateger, rättighetsinnehavare och producenter/leverantörer. Den aktuella styrelsen 2023-2024 presenteras här.

Therése Sundling Liljedahl

Styrelseordförande SES
Senior Vice President Marketing Partnership – Live Nation

070 665 03 59

therese@lelitess.com

Cecilia Perlind

Vice ordförande SES

 

070 342 43 43

cecilia.perlind@outlook.com

Anna Ekström

Chef Marknad & sponsring – Svenska Spel

070-180 11 49

anna.ekstrom@svenskaspel.se

Björn Stenvad

vd och grundare – Rättighetsbyrån

073 938 51 81

bjorn@rattighetsbyran.se

Nils Englund

Sales and marketing manager / Partner Expohouse

073 444 50 11

nils.englund@expohouse.com

Henrik Gidlund

Enhetschef – Helsingborg Convention & Event Bureau

0722-36 85 06

henrik.gidlund@helsingborg.se

Krister Svensson

Generalsekreterare – Lidingöloppet

076 768 91 65

krister.svensson@lidingoloppet.se

Ann Jacobsson

Strateg – Heja!

090-133 153

ann@heja.se

Anders Albertsson

Evenemangschef – BK Häcken

0702 212536 

anders.albertsson@bkhacken.se

Abel Abraham

CSR Manager – Hammarby Fotboll

070 442 98 19

abel.abraham@hammarbyfotboll.se

Krister Berg

CEO – NPG Expo

070 554 53 80

krister@npgab.se

Karl Skoog

Chief Marketing Officer – Amuse

070 619 10 00

karl@amuse.io