SES Styrelse

SES styrelse

SES styrelse består av erfarna och välmeriterade personer där var och en har sin speciella insyn i branschen. Styrelsen väljs av årsmötet och består av representanter från de olika medlemskategorierna; köpare, konsulter/strateger, rättighetsinnehavare och producenter/leverantörer. Den aktuella styrelsen 2020-2021 presenteras här.

Ricky Strandberg

Styrelseordförande SES
VD Eclect

070-669 35 44

ricky@eclect.se

Niklas Turner Olovzon

Vice ordförande SES
VD och grundare Passion Lab

070-670 48 45

niklas@passionlab.se

Jennifer Carlsson

Head of Brand and Marketing NCC

076-764 12 90

jennifer.carlsson@ncc.se

Maria Guggenberger

Head of CSR, ATG

070-771 01 67

maria.guggenberger@atg.se

Lennart Johansson

Technical Manager, Easyfairs Nordic

0733 81 81 23 

lennart.johansson@easyfairs.com

Patrick Fredriksson

Partnership Director, Live Nation

073-314 82 08

patrick@luger.se

Anders Albertsson

Distriktsidrottschef, RF-SISU Västra Götaland

0709-26 57 36

anders.albertsson@rfsisu.se

Cecilia Perlind

General Manager Communications, Kantar Sifo

070-342 43 43

cecilia.perlind@kantarsifo.com

Malin Eldh

Eldh Konsult

070-751 10 60

malin@eldhkonsult.se 

Karl Skoog

Marknads- och kommunikationschef, Hjärnfonden

070-619 10 00

karl.skoog@hjarnfonden.se

Krister Berg

CEO, NPG Expo

070 55 45 380

krister@npgab.se

Camilla Ahlin Nilsson

Försäljningsansvarig, Malmö Arena

0765-42 04 09

camilla.ahlin@malmoarena.com