SES Styrelse

SES styrelse

SES styrelse består av erfarna och välmeriterade personer där var och en har sin speciella insyn i branschen. Styrelsen väljs av årsmötet och består av representanter från de olika medlemskategorierna; köpare, konsulter/strateger, rättighetsinnehavare och producenter/leverantörer. Den aktuella styrelsen 2022-2023 presenteras här.

Therése Sundling Liljedahl

Styrelseordförande SES
Konsult – Lelitess

070 665 03 59

therese@lelitess.com

Niklas Turner Olovzon

Vice ordförande SES
VD och grundare – Passion Lab

070 670 48 45

niklas@passionlab.se

Maria Guggenberger

Head of CSR – ATG

070 771 01 67

maria.guggenberger@atg.se

Aida Winnerström

Utbildningsledare – Landskrona stad

0418-473309

aida.winnerstrom@landskrona.se

Lennart Johansson

Operation & Safety Manager – Easyfairs Nordic

073 381 81 23 

lennart.johansson@easyfairs.com

Ann Jacobsson

Strateg – Heja!

090-133 153

ann@heja.se

Anders Albertsson

Distriktsidrottschef – RF-SISU Västra Götaland

070 926 57 36

anders.albertsson@rfsisu.se

Cecilia Perlind

General Manager Communications – Kantar Sifo

070 342 43 43

cecilia.perlind@kantarsifo.com

Krister Svensson

Chef – SJ Försäljning

076 768 91 65

krister.svensson@sj.se

Karl Skoog

Marknads- och kommunikationschef – Hjärnfonden

070 619 10 00

karl.skoog@hjarnfonden.se

Krister Berg

CEO – NPG Expo

070 554 53 80

krister@npgab.se

Abel Abraham

CSR Manager – Hammarby Fotboll

070 442 98 19

abel.abraham@hammarbyfotboll.se