Ett frukostseminarie

OM FOTBOLL & VÄRDERINGAR

Vi välkomnar dig som beslutsfattare till en fotbollsfrukost den 28 mars. Seminariet äger rum samma dag som Linköping FC möter Manchester City i Champions League.

Seminariet riktar sig till dig som kan göra skillnad och tror på jämställdhet som en framgångsfaktor och konkurrensfördel. Du möter i arla morgonstund företagare, politiker och experter kring ett brännhett ämne.

Program

 • JÄMSTÄLLDHET OCH SPONSRING
  Inflygning och kunskapsinhämtning kring begreppen jämställdhet och sponsring. Ta del av fakta, trender och case. 

  På scen: OLIKA Kommunikation och SES – Sponsring & Eventsverige

 •  

 • FOTBOLLENS VÄRDERINGAR
  Hur skiljer sig förutsättningarna för Linköpings FC och Manchester City, båda klubbar som nått Champions League. Vad krävs för framgång i form av pengar, värderingar och förutsättningar. 

  På scen: Fairpay, Linköpings FC, Manchester City.

 •  

 • HUR GÖR FÖRETAGEN?
  Hur arbetar företag konkret med frågor kring jämställdhet och sponsring 

  På scen: Företagspanel

 •  

 • POLITIKENS ROLL
  Hur ser politiken på jämställdhet och elitidrott. Har politikerna något ansvar och finns det skiljelinjer mellan olika partier. 

  På scen: Politikerpanel

 

NÄR? 28 mars
VAR? 
Cleantech Park, Gjuterigatan 1, Linköping
TID? 7.00 – 9.00