Det nya hållbara ledarskapet

inspirerande workshop

TISDAG DEN 27 APRIL 2021  |  KL. 09:00 – 11:30  |  DIGITALT

Workshopen kostar 199 sek/deltagare och arrangeras exklusivt för SES medlemmar.

Inbjudan skickas till SES medlemmar via e-post.
Saknar du en inbjudan, vänligen kontakta oss via info@ses.se.

Välkomna till en halvdags, inspirerande workshop kring det ”Det nya hållbara ledarskapet”, där vi i mindre grupper arbetar och diskuterar kring vad som är viktigt för dig och ditt team i processen att skapa en hälsosam och hållbar kultur i framtiden.

Framtidens organisationer behöver tillämpa ett ledarskap som engagerar medarbetare att tillämpa ett självledarskap, som en följd av att en stor del av arbetet fortsatt kanske kommer ske på distans. Studier visar att den viktigaste faktorn för att bygga engagemang är att skapa förutsättningar för medarbetare att uppnå ett fysiskt och mentalt välmående.

Vi kommer att arbeta i mindre grupper och lyfta frågeställningar såsom:

  • Vad tar vi med oss in i det ”nya ledarskapet” kring hållbarhet och hälsa? Har vi lärt oss något av tiden med distansarbete?
  • Hur riggar vi för det ”nya ledarskapet” som skapar förutsättningar för medarbetare att uppnå fysiskt och mentalt välmående?
  • Hur skapar vi en hållbar och hälsosam kultur med engagemang i centrum?

Workshopen kommer att ledas av Annika Kvist som tidigare gästat oss vid två tillfällen, då hon delade med sig av sina tankar och erfarenheter kring att bygga ett ”hälsosamt självledarskap”. Annika har tidigare arbetat som VD, marknads- och affärschef inom olika branscher.

Annika har skrivit boken Healthy Happy Living – 10 veckor till en hållbar & hälsosam livsstil, och hennes passion ligger idag i att hjälpa individer och verksamheter att bygga en hållbar kultur som bland annat bygger på fysiskt och mentalt välmående.

I vår släpper hon även appen – ”Healthy Happy Living – Strong Inside Out in 4 weeks