Juristpanelen

med MAQS Advokatbyrå

När ingick du ditt första avtal för dagen?

Ett seminarie där du lär dig allt du behöver veta om sponsringsavtal.

Varje dag ingår vi en rad muntliga såväl som skriftliga avtal. En del medvetet, andra omedvetet. I en värld där tid är en bristvara och allt mer kommunikation sker via digitala kanaler är det viktigt att hålla reda på spelreglerna. På Juristpanelen går vi igenom de grundläggande reglerna avseende avtal och avtals ingående, tittar närmare på sponsringsavtal samt diskuterar praktiska knep som är bra att ha med sig i vardagen.

Vi lyssnar till advokat Marie-Anne Lindhardt & Maria Jennerholm från MAQS Advokatbyrå som håller i seminariet och är experter inom omårdet kommersiella avtal. Tillfället är gratis och en förmån du har som medlem i SES.

 

Arrangemang: Juristpanel om kommersiella avtal
Datum:
19 september i Stockholm
Plats: MAQS Advokatbyrå, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm

Tid: 08.00 – 10.00

Anmälan görs via e-postutskicket som skickats till alla medlemmar. Har du inte fått något utskick så kontakta oss på info@ses.se

Obs: Samma utbildning hålls i Göteborg den 26 september.

 

Marie-Anne Lindhardt är verksam i MAQS grupp för kommersiella avtal såväl som i MAQS sport- och underhållningsgrupp. Inom området för kommersiella avtal biträder Marie-Anne regelbundet små som stora företag med upprättande, granskning och förhandling av samarbetsavtal, IT-avtal, allmänna villkor, olika typer av arbetsrättsliga avtal med mera. Marie-Anne är även specialiserad mot sport- och underhållningsbranschen, hon bistår bland annat bolag, förbund, ideella föreningar, enskilda idrottsmän och agenter i frågor kopplade till avtalsrätt, föreningsrätt, idrottens regelverk och lotterilagstiftning.

Maria Jennerholm tillhör byråns verksamhetsgrupp IP/Digital Business och arbetar inom samtliga områden av immaterialrätt, så som skyddande, kommersialisering och försvar av immateriella rättigheter och marknadsrättsliga frågor, samt med frågor relaterade till IT, digitalisering och personuppgiftshantering. Maria biträder även byråns klienter med rådgivning gällande kommersiella avtal. Vidare arbetar Maria i byråns sport- och underhållningsgrupp och har med sin bakgrund som både dansare och juristassistent på Göteborgs Operan god inblick i de särskilda förutsättningar som underhållningsindustrin och de sceniska konstformerna verkar under.