Konjunktur och kultur

Hur utvecklas Stockholmsekonomin?

FREDAG DEN 13 NOVEMBER 2020  |  KL. 14:00 – 15:00  |  ONLINE

Hur har Stockholmsekonomin utvecklats under tredje kvartalet? Vilka branscher har gått bra respektive dåligt? Hur har arbetsmarknaden påverkats? Och hur är läget inom besöks- och eventbranschen?

Välkommen till ett seminarium arrangerat av Stockholms Handelskammare där Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, ger sin syn på läget och hur regeringen resonerat kring befintliga restriktioner.

På seminariet kommer även Stefan Westerberg, chefekonom vid Stockholms Handelskammare, presentera en ny konjunkturbarometer för Stockholms län för det tredje kvartalet 2020.

Vidare kommer Fredrik Erfelt, senioranalytiker på Stockholms Handelskammare, presentera resultaten av en företagsundersökning.

Vi kommer också lyssna till ett antal röster från besöks-, kultur-, och eventnäringen samt idrottsverige.

Medverkande:

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna (MP)
Birgitta Svendén, vd, Kungliga Operan
Håkan Sjöstrand, generalsekreterare, Svenska Fotbollförbundet
Sylvia Nylin, vd, Svenska Möten
Andreas Sand, vd, Stockholm Live

Samtalets leds av Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef, Stockholms Handelskammare.