HÅLLBARHETS-
PROGRAMMET

Under två webinar kommer du guidas genom olika moment som ger förståelse för vilka hållbarhetsfrågor som är relevanta för ditt företag, så att du kan planera ett effektivt hållbarhetsarbete som genererar största möjliga impact. Du får även tillgång till Acture där du bygger en hållbarhetsplan och samlar underlag till en hållbarhetsrapport.

#1 PRIORITERA

Datum: tisdag 31 januari | Tid: 09.00-11.30

Vid detta tillfälle reder vi ut hållbarhetsbegreppet och vilka krav/förväntningar som finns på företag inom er bransch. Därefter guidar vi er genom en väsentlighetsanalys som hjälper er att definiera vilka hållbarhetsfrågor (globala mål) som bör vara vägledande i ert fortsatta hållbarhetsarbete, när ni sätter mål, rapporterar och kommunicerar ert ansvarstagande.

Om PURE ACT

SES samarbetar med PURE ACT – en byrå för enkel och effektiv transformation mot hållbart företagande. PURE ACT erbjuder en process som hjälper företag att komma igång med hållbarhetsarbete eller ta det till nästa nivå. I processen ingår konsultation, workshops och ett digitalt verktyg där företag planerar, dokumenterar och kommunicerar hållbarhetsarbetet. Processen resulterar i en hållbarhetsrapport enligt kraven i Hållbarhetslagen och ett certifikat som visar att ni aktivt arbetar med sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor.

PURE ACT riktar sig till små och medelstora företag med höga ambitioner men knappa resurser att avsätta för hållbarhetsarbete.

Läs mer på www.pureact.se eller kontakta info@pureact.se.