ses expo

TORSDAG 25 NOV | KL. 14.00 -16.00 | SES KONTOR

SES olika forum djupdyker i branschspecifika frågor och utmaningar som rör respektive medlemskategori – KÖPARE, RÄTTIGHET, BYRÅ och EXPO. Dessa utgör ett viktigt och relevant kompetens- och kunskapsutbytande nätverk där medlemmar träffas för att diskutera viktiga frågor som för branschen framåt. Från dessa forum plockar vi även upp intressanta och aktuella ämnen som vi utgår ifrån när vi arrangerar våra medlemsträffar och digitala sändningar.

SES Expo behandlar aktuella ämnen, trender och utmaningar som specifikt expomedlemmarna står inför. Här får deltagare möjlighet att stärka sitt nätverk inom SES och påverka vilka frågor och områden som branschorganisationen ska arbeta med. De ämnen som engagerar här lyfter vi även upp för diskussion och analys under seminarier eller webbinarier som anordnas för alla SES medlemmar.

KONTAKTA GÄRNA OSS I SES EXPO:

KRISTER BERG
NPG Expo
krister@npgab.se
0705-545380

LENNART JOHANSSON
Easyfairs Nordic
lennart.johansson
@easyfairs.com

0733-818123

ANETTE TERNSTRÖM ANDERSSON Stockholmsmässan anette. ternstrom-andersson @stockholmsmassan.se 070-789 44 80

 

NILS ENGLUND
Expohouse
nils.englund@expohouse.com
0734-445011

 

MADELEINE NORSTEDT
Ratius Mässbyrå
madeleine.norstedt@ratius.se
0768-906746

 

HANSI SUNDSTRÖM
Workman Event
hansi.sundstrom@workman.se
0706-063201

 

MATS SVENSSON
Sture Exhibitions & Events
mats.svensson@sture.se
0765-265930

 

MARKUS HAMMARBERG 
BeMatrix
m.hammarberg@bematrix.com

 

SOFIE LAGER
ActiveLed
sofie.lager@activeled.se
0706-404488