SES Köparforum

Aktuella trendspaningar om svenska och internationella varumärkessamarbeten

TORSDAG 24 NOVEMBER | KL. 08.30 – 09.45 | DIGITALT

Detta event är exklusivt för SES medlemmar inom kategorin köpare av sponsring/event.

Inbjudan skickas till berörda SES medlemmar via e-post.
Är du medlem i SES men saknar inbjudan, vänligen kontakta oss via info@ses.se.

Sponsringsmarknaden har förändrats de senaste åren. Idag behöver vi ett bredare perspektiv på det vi tidigare kallade sponsring. Samarbeten av olika karaktär skapas kontinuerligt med organisationer, events, influencers, filmbolag, eller helt enkelt andra företag. Hur ska vi egentligen karakterisera ett samarbete mellan Hammarby och Arbetsförmedlingen? Mellan WWF och Minecraft? Eller LEGO och Adidas?

Svaret är just att sponsringsbegreppet har breddats. Våra trendspanare har benämnt det Brand Alliances – varumärkessamarbeten – och under året kommer SES företagsmedlemmar kvartalsvis att få rykande aktuella trendspaningar om just svenska och internationella varumärkessamarbeten. Ibland som rena nyhetsbevakningar, ibland med internationella rapporter från konferenser, och ibland med några väl utvalda gästtalare.

Trendspaningarna kommer att göras av våra medlemmar Tango Brand Alliance, där Anders Lindén och Mirelle Andreasson står för innehållet. Dessa båda gör frekvent utbildningar och workshops både externt på marknaden samt internt som uppdrag åt olika organisationer. Vi får dra nytta av deras överflöd av intressanta exempel under en dryg timme varje gång.

Varmt välkomna!

Tango Brand Alliance AB är en rådgivningsbyrå inom varumärkessamarbeten och samhällsengagemang. Företaget bildades 1998 och har under mer än två decennier sett sponsringsmarknaden förändras till dagens läge. Uppdragen kommer från både företags- och rättighetssidan och omfattar bland annat strategi- och konceptarbeten, värdering och paketering av rättigheter, avtalsförhandling och upprättande av samarbetsavtal, projektledning, samt utbildningar och workshops.

Mer info på www.tangobrandalliance.se