Från handslag till avtal

ONLINESEMINARIUM | TISDAG DEN 19 MAJ 2020 |  KL. 10.00 – 11.00

VAD MAN BÖR TÄNKA PÅ NÄR MAN INGÅR AVTAL UNDER NU RÅDANDE OMSTÄNDIGHETER

Den 19 maj bjuder SES tillsammans med MAQS Advokatbyrå och Advokatfirman ReklamJuridik in till en digital Juristpanel. Juristpanelen kommer att dela med sig av sina erfarenheter kring de avtalsdiskussioner som har uppstått till följd av Covid-19. Vi kommer även ge er grundläggande kunskap om hur avtal ingås samt tips och vägledning kring hur ni ska hantera era kommersiella förhandlingar för att avtalet inte ska bli en stoppkloss för era affärer just nu och för tiden post-corona.

Tittare kommer att ges möjlighet att ställa frågor och Juristpanelen kommer att besvara så många frågor de hinner. Notera dock att Juristpanelen vid detta tillfälle inte kommer att besvara frågor kopplade till specifika kunder eller avtalsrelationer, utan utgångspunkt för detta tillfälle är att diskutera generella frågor och svar relevanta för vår bransch.

 

PROGRAM

 

  • Välkommen till digitala Juristpanelen
  • Vilken påverkan har Covid-19 haft på kommersiella avtal?
  • Hur tar man sig från handslag till avtal i dessa tider, hur ingås avtalet och vad kan vi ta med oss till framtida samarbeten?
  • De viktigaste delarna av avtalet för att hantera Covid-19 framåt
  • Sammanfattning, frågor och avslutning

 

 

 

Ett speciellt tack riktas till våra medarrangörer MAQS Advokatbyrå och ReklamJuridik
för engagemang, erfarenhet och kunskap i dessa viktiga frågor.

 

 

Vi vill rikta ett stort tack till Svenska Mässan/Gothia Towers och Adapt som är dagens studiovärd och teknikleverantör samt Twebcast som möjliggör interaktionen under sändningen.