Trendspaning om Brand Alliances

Trendspaning om Brand Alliances

Anders och Mirelle från Tango Brand Alliance presenterar några av 2022 års bästa varumärkessamarbeten samt nya insikter inför 2023.

TISDAG 17 JANUARI 2023 | KL. 08.30 – 09.45 | DIGITALT

Inbjudan skickas till SES medlemmar via e-post.
Är du medlem i SES men saknar inbjudan, vänligen kontakta oss via info@ses.se.

Sponsring har blivit ett allt vidare begrepp med åren. Från att främst ha förekommit inom idrottsvärlden kan du idag sponsra i princip vad som helst. Men många gånger är inte det viktigaste vad du sponsrar, utan hur. Har du inte din målgrupp i fokus, en strategi för vad du vill göra och ett helhetsperspektiv på kommunikation så är det svårt att lyckas.

Våra trendspanare kallar området för Brand Alliances – varumärkessamarbeten – och idag kommer vi att få ta del av några av 2022 års bästa samarbeten i deras ögon. Se och hör om hur globala fotbollssponsorer använde Herr-VM och Dam-EM. Hur allt fler företag engagerar sig inom mangakultur och gaming. Och hur känsliga frågor som mental (o)hälsa tar allt större plats vid bordet. Vi kommer naturligtvis också att kasta en blick in i vad det nya året kommer att föra med sig.

Trendspaningen görs av våra medlemmar Tango Brand Alliance, där Anders Lindén och Mirelle Andreasson står för innehållet. De gör frekvent utbildningar och workshops både externt på marknaden samt internt som uppdrag åt olika organisationer.

Varmt välkomna!

Tango Brand Alliance AB är en rådgivningsbyrå inom varumärkessamarbeten och samhällsengagemang. Företaget bildades 1998 och har under mer än två decennier sett sponsringsmarknaden förändras till dagens läge. Uppdragen kommer från både företags- och rättighetssidan och omfattar bland annat strategi- och konceptarbeten, värdering och paketering av rättigheter, avtalsförhandling och upprättande av samarbetsavtal, projektledning, samt utbildningar och workshops.

Mer info på www.tangobrandalliance.se