Tryggare event och möten

TISDAG 28/3 | KL. 09:00-16:30 | STOCKHOLM

Detta tillfälle riktar sig till:
Företag som producerar egna events, tex för egna medarbetare och/eller kunder.
Projektledare på till exempel egen eventavdelning, marknad, HR, stabsfunktion och/eller VD och ledningsstöd.

Medlemspris: 6 995 sek | Ordinarie pris: 8 495 sek (Icke medlemmar)
Ingår: Kursmaterial (digitalt), lunch och fika.

 

Skapa tryggare och säkrare event – lär dig förutse och planera även för det du inte vill ska hända.

Tryggare och säkrare event handlar inte om biffiga vakter, med öronsnäcka och batong. Utan det handlar om arbetsmiljö, trygghet och i förlängningen hållbarhet. I samma veva som vi arrangerar ett event så flyttar vi arbetsmiljön från kontoret till en annan plats. En plats där vi ofta bygger tillfälliga installationer, arbetar långa dagar, arbetar i tillfälliga konstellationer och ibland under oklara ansvarsförhållanden. Vem bär det huvudsakliga arbetsmiljöansvaret? Vem ansvarar för att alla känner sig trygga? Vem säkrar att ingen obehörig kommer över information, egendom eller får tillgång till personer som de ej ska ha tillgång till.

Under en hel dag djupdyker vi i detta och lär oss att planera för att det inte ska hända, och vara redo om det otänkbara skulle hända. Allt för att bli ännu bättre och tryggare beställare, känna oss tryggare och vi vet att om brottet eller olyckan är framme så har vi gjort vad vi kan för att undvika det. Och vi är redo att agera om det händer.

Kursen ger dig en översikt av metoder och modeller för att inte trygghet och säkerhet ska bli en belastning i projektet utan en väg till framgång.

09:00 | Pass 1: Välkomna och trygghetsplattformen

 • Presentation och plattform för utbildningen. Vilka förväntningar har deltagarna och vilka typer av event arbetar de med.
 • Grunderna i eventtrygghet och viktiga ord, formuleringar och begrepp.

10:15 | Fika och bensträckare

10:45 | Pass 2: Vad är eventtrygghet?

 • Varför eventtrygghet och -säkerhet och hur ska man hinna prioritera det?
 • Vad innefattar eventtrygghet och -säkerhet?
 • Vi går igenom sju delar av eventtrygghet och ser på omfattning och utmaningar.
 • Arbetsmiljölagen
 • Tidsaspekten i trygghetsarbetet.

12:00 | Lunch

13:00 | Pass 3: Det praktiska arbetet

 • Hot- och Riskanalys
 • Riskvärdering
 • Säkerhetsplanering
 • Handlingsplaner och omsättande i verkligheten

14:45 | Fika och praktisk rundtur
Vi fikar och går igenom en konferensanläggning med ”trygghetsögonen” på. Vilka risker och möjligheter ser vi?

15:45 | Summering och avslutning

 • Hur tar jag detta vidare i min organisation, ”det händer ju aldrig något”?
 • Vad är minsta möjliga insats?
 • Vilka första steg kan jag ta själv?

16:30 | Slut för idag

Ta med sig

 • Fått en ytlig men översiktlig och tydlig bild av området eventsäkerhet och vilka delar som ingår i området.
 • Några enkla checklistor att använda vid planeringen av ert nästa event.
 • Hur tar man reda på mer, vart vänder man sig?

Kursledarna Tomas Stålmarck och Jacob Silverhult

Tomas har med sina 20 år av professionellt eventarbete varit med om det mesta. Med en bakgrund som livräddare och frivillig brandman har han alltid varit den som tar ett steg fram när det händer något oväntat och säkerhet har alltid varit ett viktigt inslag i hans arbete.

Jacob har en lika lång bakgrund inom den tunga industrin, som säkerhetschef för energibolag och stålföretag är säkerheten och arbetsmiljön essentiellt och något som det aldrig får tummas på.

Deras vägar korsades när de genomförde ett gigantiskt event tillsammans. Jacob som säkerhetsansvarig från beställaren och Tomas som ansvarig för bland annat säkerheten från eventbyråns sida. De kände direkt att de hade liknande värderingar kring eventsäkerhet och trygghet och har sedan 10 år arbetat ihop med festivaler och event. De utbildar också regelbundet i olika forum.