EXPO

Vi kan mässor. Vi kan utställningar. Det är vår specialitet.

SES EXPO är ett ben inom Sponsrings & Eventsverige där vi omfamnar den viktiga expo- & leverantörsdelen av branschen. Expomediet verkar inom utställnings- och monterproduktion och inom SES EXPO har en arbetsgrupp tillsätts vilka är experter inom området.

Arbetsgruppen har i uppdrag att utveckla SES EXPO genom;

  • Verka för att skapa förutsättningar för höjande och bevarande av yrkets och branschens anseende.
  • Bereda tillfällen till sammanträffanden för utbyte av tankar, åsikter och erfarenheter rörande yrket samt för ett kollektivt tillvaratagande av medlemmarnas intressen.
  • Arbeta för att öka intresset för expomediet.
  • Bevaka medlemmarnas och branschens intressen gentemot andra organisationer och myndigheter.
  • Skapa bra kontakter med mässarrangörer för att kunna underlätta medlemmarnas arbetsvillkor.
  • Arbeta fram förmåner för medlemmarna.
  • Utfärda och kvalitetssäkra Expo ID:t som monterbyggare kan ansöka om genom sitt medlemskap i SES.
  • Utfärda parkeringskort som monterbyggare kan ansöka om genom sitt medlemskap i SES.