Vi kan mässor. Vi kan utställningar. Det är vår specialitet.

Expo är nu också ett ben inom SES – Sponsrings & Eventsverige. Vi omfamnar expomediet – denna viktiga expo- & leverantörsdel som verkar inom utställnings- och monterproduktion – och ska driva även denna del av branschen framåt.

En styrgrupp har tillsatts med experter inom området, som har i uppdrag att utveckla SES genom att;

  • Verka för att skapa förutsättningar för höjande och bevarande av yrkets och branschens anseende.
  • Bereda tillfällen till sammanträffanden för utbyte av tankar, åsikter och erfarenheter rörande yrket samt för ett kollektivt tillvaratagande av medlemmarnas intressen.
  • Arbeta för att öka intresset för expomediet.
  • Bevaka medlemmarnas och branschens intressen gentemot andra organisationer och myndigheter.
  • Skapa bra kontakter med mässarrangörer för att kunna underlätta medlemmarnas arbetsvillkor.
  • Arbeta fram förmåner för medlemmarna.
  • Utfärda och kvalitetssäkra Expo ID:t som monterbyggare kan ansöka om genom sitt medlemskap i SES.
  • Utfärda parkeringskort som monterbyggare kan ansöka om genom sitt medlemskap i SES.