ÅRETS LÅNGSIKTIGA SPONSRING

Denna kategori är öppen för sponsringsprojekt som genererat varumärkes- eller affärsnytta på lång sikt mot valda målgrupper. Med långsiktighet menas projekt som genomförts och kommunicerats under sex års tid eller längre. Kategorin belönar långsiktighet i koncept och effekt samt förmågan att kreativt förnya samarbetet över tid.

Till skillnad från tävlingens övriga kategorier som belönar projekt genomförda under, belönas här samarbeten som löpt under de senaste sex åren eller längre.

Tävlingen är även öppen för alla bidrag som tävlat tidigare år i Gyllene Hjulet förutsatt att bidraget håller ovanstående kriterier samt fokuserar på nyttan av långsiktighet och projektets utveckling. Tidigare projekt som vunnit långsiktigt kan vara med och tävla förutsatt att det är en ny tidsperiod för uppvisad effekt.