ÅRETS MÄSSARRANGEMANG

I denna tävlingskategori välkomnar vi svenska arrangörer och rättighetsinnehavare av mässor och mässarrangemang både i Sverige och utomlands.

Mässan kan även vara en del av ett större affärsmöte, kongress eller festival men ska då innehålla en separat mässa med utställare som exponerar sig i fysisk miljö.
Här bedöms arrangemang som riktar sig till både företag (B2B) och allmänheten (B2C).

Vi bedömer varje bidrag utifrån konceptets utformning, hur väl det attraherar utställande företag, hur effektivt det når sina utställares målgrupp, kreativitet och nyskapande, användningen av digital teknik, hållbara lösningar och mätbarhet.