ÅRETS SAMHÄLLS ENGAGEMANG

Denna kategori är öppen för event och sponsringsprojekt som syftar till att kommunicera samhällsengagemang och ansvarstagande. Projektet kan antingen syfta till att vara opinionsbildande och/eller attitydförändrande.