Juryarbetet

Juryn består av 27 kunniga personer från branschen vars arbete går ut på att utse de starkaste bidragen inom respektive tävlingskategori. Kategorierna bedöms utifrån de kriterier och frågeställningar som finns beskrivna i kategoriförteckningen. Bedömning sker främst efter höjd av kreativitet samt effekt i resultatet.

De nominerade bidragen offentliggörs i mitten av mars på ett nomineringsmingel. Vinnarna koras på galan som arrangeras den 11 april på Annexet.

 

Juryn 2019 tillkännages i januari.

 

Tävla

Såhär går det till.link

Läs mer

Tävlingskategorier

Läs mer om våra kategorier

link

Läs mer