Hur kommer framtidens event managers att påverka branschen?

Vad kännetecknar framtidens kollega i eventbranschen? Det vet Lina Harbom Hedberg, frilansande projektledare och föreläsare, som utbildar nästa generations eventmakare.

Sedan fyra år tillbaka undervisar Lina Harbom Hedberg blivande projektledare och event managers på FEI, Företagsekonomiska Institutet. Under två år bakas nya branschkollegor fram under en Yrkeshögskoleutbildning (YH), där Lina har suttit med i ledningsgruppen och varit med och utformat kursen sedan start.

 

Framtidens event managers – enbart kvinnor?

Enligt Lina är spannet på kursdeltagarna stort. Många kommer nästan direkt från gymnasiet medan andra närmare 50+ vill skola om sig och testa en ny karriär. Det de flesta har gemensamt är att de har jobbat inom service i någon form. Och även en till sak – de är alla kvinnor.

Enligt Lina är spannet på kursdeltagarna stort. Många kommer nästan direkt från gymnasiet medan andra närmare 50+ vill skola om sig och testa en ny karriär. Det de flesta har gemensamt är att de har jobbat inom service i någon form. Och även en till sak – de är alla kvinnor.

 

 

 

Foto: Tina Nejderskog &
Christian Carvajal Johansson

 

– Jag har hört från andra, liknande utbildningar att de vid första ansökningsskedet har en könsfördelningen bland de sökande på nästan 50/50. Men när man i nästa steg börjar ställa krav på arbetsprov och liknande faller killarna bort, vilket är tråkigt då jag tror att en jämnare könsfördelning skulle vara positivt för alla, säger Lina.

Vilken syn och förväntningar upplever du att studenterna har på eventbranschen?
– Det är svårt att ge en enad bild, men det finns många som är musikintresserade i alla fall i min klass som jag har just nu och förknippar därför branschen mycket med till exempel festivaler och konserter. Många känner också en oro inför hur mycket man måste jobba, då man uppfattat att eventbranschen är en tuff bransch. Det är mycket tankar kring stress och hur man hittar en bra nivå mellan jobb och fritid. Därför är en viktig del i utbildningen att diskutera hur man kan säga nej men fortfarande visa framfötterna.

En viktig aspekt som Lina vill förmedla, speciellt till unga ambitiösa tjejer som alltför ofta drabbas av stress eller utmattningssyndrom, är att det är viktigt att förstå att man ska kunna växa och jobba länge i branschen. Därav är balansen av största betydelse. Det kan vara intensivt med långa dagar i perioder, men arbetsgivaren har också ett ansvar att se till att det finns tid för återhämtning.

 

“VISSA I BRANSCHEN HAR KOMMIT LÄNGRE ÄN ANDRA”

 

I utbildningen ingår det praktik, hur bra är branschen på att ta emot era praktikanter?
– Det är många som tar på sig handledaransvar men tyvärr inte gör det bästa av den här värdefulla perioden. Men självklart finns det praktikanter som inte heller förbereder sig som de ska. Men det kan också vara svårt från handledarens sida att avgöra hur mycket jobb och ansvar man kan lägga på praktikanten. Vissa i branschen har kommit långt och följer riktlinjer kring arbetstider och liknande för sina medarbetare, medan andra fortfarande använder argumentet att “är så kul” för att legitimera för hög arbetsbelastning.

Hur kan vi ändra på den attityden?
– Jag tror att vi som utbildar har en möjlighet att påverka. Efter våra utbildningar är det är många kommer ut i branschen som är medvetna om vilka krav de kan ställa, till exempel kring kollektivavtal och pension. Men samtidigt som vi uppmanar våra elever att ställa krav måste vi också förmedla att de måste bidra och leverera.

Vilket är ditt råd till dem i branschen som är intresserade av ta emot en praktikant?
– Avsätt tid! Och det under hela praktikperioden. Praktikanten har mycket kunskap rent teoretiskt men desto mindre praktisk erfarenhet och trygghet. Men om man lägger en bra grund, till exempel att man ser det som en onboarding med en nyanställd, finns det goda förutsättningar att praktikanten både kan avlasta och eventuellt bli en framtida kollega.

Lina menar också att det är viktigt att handledaren måste lära känna praktikanten och var just hen befinner sig. Detta istället för att att utgå ifrån och jämföra med en tidigare praktikant. Som i de flesta andra fallen är det viktigt att man pratar med varandra.

 

ETT OGLAMORÖST JOBB MED GLAMORÖSA RESULTAT

 

Så vad är det som har lockat Lina själv in i eventbranschen?
– För mig är det är ett jättekul och varierat jobb. Personligen gillar jag att jobba i projekt, då det finns en tydlig början och ett slut, säger Lina.

På utbildningen möter Lina elever som sökt sig till eventbranschen för att de vill ha kul, vilket hon menar generellt sett präglar nästa generationen ungdomar.

– Mitt jobb är att förmedla en bild av verkligheten. När man jobbar med event så kan det vara långa dagar och tighta deadlines i perioder, vilket inte passar alla. Det är ganska oglamoröst jobb även om resultatet ofta är glamoröst. Därför är det viktigt är att man själv tycker att det är kul, förklarar Lina.

Så kännetecknar framtidens kollega?
– Framtidens eventkollega är ganska säkert en kvinna som till stor del utgår i från sig själv, som dagens unga generellt gör, där stort fokus läggs på självförverkligande. Hon tillhör den så kallade “influencergenerationen” som inte bara har koll på olika influencers, utan även kommer vilja personifiera varumärken och event. Hon lyfter gärna inte luren eller mejlar, utan kommer förmodligen att kommunicera på andra plattformar – kanske mer i chattformat?

– Idag präglas eventbranschen mycket av personliga möten, men framtidens event manager kommer att hitta nya sätt att mötas, till exempel i en virtuell miljö. För många av mina studenter är det inte alls konstigt att delta i en lektion på länk liggande i sängen hemma. Det i sig säger något om deras syn på möten, fortsätter Lina.

Så vilket är ditt råd till denna framtida event managers arbetsgivare?
– Jag kan se att det finns tydliga skillnader mellan min generation och den nya generationen. Jag upplever till exempel att de är mer lättkränkta. Därför är det bra att du som arbetsgivare tänker till kring hur du ger feedback. Själv studerar jag skillnaderna med mer fascination än dömande – de är på ett annat sätt som varken är bättre eller sämre, bara annorlunda. Jag vill uppmana alla branschens arbetsgivare att göra detsamma och vara nyfikna – hur kommer dessa nya kollegor att påverka framtidens eventbransch?