Medlemsansökan

Ta genvägen in i branschen redan idag

Medlemsavgifter och ansökan

Årsavgiften är uppdelad på en medlemsavgift på 200 kr + en serviceavgift. Moms tillkommer på serviceavgiften som är avdragsgill och varierar beroende på hur stort företaget är. Se vilken medlemsavgift ditt företag ska betala och fortsätt er ansökan genom att klicka på en utav boxarna nedan.

5 700kr

Servicevgit för ideella föreningar per år.

14 200kr

Serviceavgift för
företag med 50+ anställda per år.

8 400kr

Serviceavgift för
företag med 1-5 anställda per år.

42 600kr

Serviceavgift för
företag koncern per år.

9 800kr

Serviceavgift för
företag med 6-49 anställda per år.

BRA ATT VETA

Medlemskapet i SES löper per kalenderår. Första fakturan skickas när företaget registreras som medlemmar, därefter faktureras medlemskapet årligen i december-januari. Ett utträde ur föreningen skall enligt stadgarna anmälas senast 30 september och gäller då inför nästkommande år.

Kontakta oss direkt för frågor om ert medlemskap!
info@ses.se eller 08-410 630 50