“Det råder ett gott klimat i branschen”

 

Hej Jesper Svensson på Fusion Experience! Vem är du och vilken är din roll på företaget?

– Jag är VD och driver byrån tillsammans med Carin Hesselroth. Vi grundade byrån 2014 men har båda varit i branschen länge. Jag har tidigare arbetat inom teknikbranschen och var bland annat med och grundade Mediatec Group – numera ett av Europas största teknikbolag.

Beskriv Fusion Experience och vad ni gör!

– Vi är en kommunikationsbyrå med det personliga mötet i fokus. Vi finns i Göteborg och är sex anställda. Vi jobbar främst med B2B-kunder men i olika branscher och har mycket samlad kunskap inom bland annat medtech. Vårt fokus ligger på den kreativa och strategiska delen där produktion är mer en konsekvens av det arbetet. Vi har skapat långsiktiga relationer och förtroende från våra kunder. Vi har vunnit flera ramavtal, det senaste med det statliga forskningsinstitutet RISE som löper under fyra år. En annan kund vi har jobbat länge och brett med är byggföretaget Serneke. Där har vi jobbat med allt från aktivering av personal och kunder, till sponsring och mässor.

Vad ser du för fördelar med långsiktiga samarbeten?

– Förutom säkrade intäkter så är fördelen att vi verkligen lär känna och kan kundens varumärke och affär. Jag tror på långsiktighet, att det bygger trygghet, erfarenhet och kunskap för alla parter. Om man inte är nöjd med ett samarbete menar jag att dialog och förtydligande av förväntningar av oss som partner är bättre än att gå ut i pitch. Att gå ut i pitch varje gång man ska göra något knäcker både byrå och kunden tids- och kostnadsmässigt. Detta innebär också till stor del att byråer ”gratis” ger bort kreativt arbete då det är få kunder som faktiskt är redo att betala för det kreativa arbetet i en pitch. Investera istället i ett långsiktigt samarbete som också är mer effektivt för båda parter.

Berätta om ett projekt du är extra stolt över!

– Nyligen genomförde vi ett stort globalt projekt för Dentsply Sirona Implants, som arbetar med tandimplantat. Vår brief var att göra något otraditionellt i en väldigt traditionell bransch. Dessutom var det många inom målgruppen – främst tandläkare och forskare – som på grund av flera sammanslagningar under de senaste åren inte kände det nya varumärket. Projektet som rullade under två års tid var därför inriktat på att vara varumärkesbyggande och att Dentsply Sirona skulle få möta sina kunder. Lösningen blev en vetenskaplig världsturné med besökarens upplevelse i fokus. Tokyo, San Diego, Nice och Shanghai var de platser som Dentsply Sirona Implants, World Summit Tour besökt. Under två dagar på varje plats nådde vi runt 5000 besökare.

Du sa att er brief uppmanade er att vara otraditionella, hur var ni “otraditionella” i praktiken?

– Man kan inte sticka under stol med att dentalsektorn och forskarvärlden kan vara extremt tråkig. Det ville vi ändra på och gjorde om det traditionella konceptet kring längre föreläsningar till kortare och mer inspirerande föreläsningar. Vi jobbade mycket med scenografi och content för att skapa en digital upplevelse. Vi hade en skärm som var 32 meter bred och 5 meter hög som bidrog till att skapa en upplevelse och WOW-känsla. Det är lätt att sätta in besökare i ett fack bara för att de tillhör en viss bransch, men man får aldrig glömma att vi alla är människor som tycker om att bli berörda genom upplevelser. Därför var vårt tankesätt att fundera på vad vi gör i andra branscher som vi kan ta med in i dentalbranschen.

Ser du någon ny trend i branschen just nu?

– Jag känner att köparna för varje år rankar event mycket högre och som en vedertagen kommunikationskanal. Tidigare sågs event snarare som ett sista val och särskilt från övrig kommunikation. Men i och med att upplevelser blir viktigare och viktigare har vår bransch blivit mer respekterad, och numera kommer vi tidigare in i processen. Det finns också en tydligare budget allokerad till upplevelsebyråer.

– En annan sak som jag till min glädje ser är att det råder ett gott klimat i branschen. Jag tycker att vår bransch värnar om varandras framgång och att vi i Sverige ligger i absoluta framkant när det gäller event, både kreativt och strategiskt, vilket har lett till att vi kan få bättre betalt för den kunskap vi har och de resultat vi ger. Jag märker också av att det är mindre pitchande och istället att fler och fler kunder värdesätter långsiktiga relationer. Betydelsen av att träffas och uppleva saker tillsammans tror jag bara kommer att öka ännu mer.

 

Jesper Svensson VD på Fusion Experience